PUBLIC HEALTH

‘อนุทิน’ เผย เริ่มส่งวัคซีนแอสตร้าฯ – ซิโนแวค ลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้ว ย้ำ การกระจายวัคซีนต้องเป็นธรรม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังการประชุมเรื่องวัคซีนโควิด-19 ระบุว่า เรื่องการจัดหา และกระจายวัคซีน ยังเป็นไปตามแผนงานที่นายกรัฐมนตรี และ ศบค. มอบให้กระทรวงสาธารณสุข นำไปปฏิบัติ ข่าวสารต่างๆ ขอให้รับจากกระทรวงสาธารณสุข เพราะทางกระทรวงฯ เป็นฝ่ายจัดหา และจัดการ ล่าสุด วานนี้ (1 มิ.ย. 64) ได้ส่งวัคซีนประมาณ 1.1 ล้านโดส ทั้งของแอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค ลงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย กระจายไปตามหน่วยงานด้านสาธารณสุข วัคซีน จะต้องให้บริการกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด


สำหรับการจัดหาวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้า ขอย้ำว่า ผู้ผลิต และรัฐต่างมีสัญญาระหว่างกันที่ต้องยึดถือ ตามสัญญา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จะต้องตกลงกับแอสต้ราเซนเนก้า ในเรื่องของความต้องการ และกำลังการจัดส่งที่ต้องสอดคล้องกัน และต้องหารือให้ได้บทสรุปในแต่ละเดือน การจัดสรรวัคซีน ทางรัฐบาลยึดหลักความเป็นธรรม คำนึงถึงสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend