PUBLIC HEALTH

กทม.เพิ่มขั้นตอนตรวจสอบก่อนเผยแพร่ Timeline เน้นความถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และป้องกันตนเองได้ทันเวลา

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจะใช้ข้อมูลจากสถานพยาบาล ประกอบจากการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อและจากข้อมูลการสอบสวนโรค แล้วจัดทำเป็นชุดข้อมูล เพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณา แล้วจึงจัดทำเป็นไทม์ไลน์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดทำไทม์ไลน์ จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และป้องกันตนเองได้ทันเวลา ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มคนที่มีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันที่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เช่น ไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างกัน หรือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงทำให้ต้องจัดทีมผู้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและอาจไม่มีความชำนาญในพื้นที่ จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการรายงานสถานที่ ดังเช่นกรณีการระบุไทม์ไลน์ถึงร้านไอศครีม iberry ผิดสาขา โดยจากข้อมูลที่ผู้ป่วยทั้ง 2 รายแจ้งว่าไปร้านโรงสีโภชนา เขตสาทร รายงานเป็นร้านโรงสีโภชนา แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ในครั้งที่ 1 และร้านโรงสีโภชนา เขตปทุมวัน ในครั้งที่ 2 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอรับข้อแนะนำเพื่อทบทวนกระบวนการจัดทำไทม์ไลน์ โดยจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสถานที่จากผู้ป่วยและพื้นที่ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และสอบถามกลับไปยังผู้ป่วยอีกครั้งก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนในครั้งต่อไป

สำหรับขั้นตอนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครได้เข้าพื้นที่สถานประกอบการเพื่อชี้แจงมาตรการการป้องกันโรคที่ต้องปฏิบัติ ประกอบด้วย การวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าร้าน โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณผิวสัมผัส เช่น ลูกบิดห้องน้ำ ลูกบิดประตู พื้นที่นั่งทานอาหาร วันละไม่ต่ำกว่า 4 รอบ ซึ่งทางร้านอาหารได้ปิดทำความสะอาดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่แนะนำเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการตรวจหาเชื้อผู้ทำงานภายในร้านอาหารและหากพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง จะนำเข้าสู่การกักตัว เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เข้าไปตรวจสอบร้านอาหารโรงสีโภชนาทุกสาขา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ามีความปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการในสถานที่แห่งนั้นต่อไป

Related Posts

Send this to a friend