KNOWLEDGE

นักเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม คว้ารางวัลใหญ่ Grand Prize นวัตกรรมเบาะรองนั่ง “หลังพร้อม”

นักเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม คว้ารางวัล Grand Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022) ที่ขึ้นจัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) เมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานนวัตกรรมเบาะรองนั่ง “หลังพร้อม” ตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาอาการปวดหลัง จากการนั่งผิดท่าหรือนั่งนานๆ ประกอบด้วยเบาะรอง มีเซนเซอร์ที่ตรวจจับท่านั่งของผู้ใช้งาน พร้อมมีเสียงเตือนเพื่อจัดท่านั่งที่ถูกต้อง โดยใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน Oh My Back! นับเป็นหนึ่งในสองรางวัลนวัตกรรมจากประเทศไทยที่ได้รางวัล Grand Prize จากการประกวดในระดับนานาชาติรายการนี้ นอกจากนี้ ผลงานจากอาจารย์จุฬาฯ ยังคว้าอีก 3 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมครั้งนี้

อ.จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ ประธานศูนย์นวัตกรรมแห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม และอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเผยว่า “ทางโรงเรียนได้ส่งผลงานนวัตกรรม ของนักเรียนเข้าร่วมการประกวดในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ส่งผลงานของนักเรียน เข้าประกวดในงาน SIIF 2022 จนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็น 1 ใน 77 ผลงานที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศเกาหลี ซึ่งนวัตกรรมเบาะรองนั่ง “หลังพร้อม” เป็นผลงานนวัตกรรมของนวัตกรที่อายุน้อยที่สุด คือเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพียงทีมเดียวที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
สำหรับแนวทางในการส่งเสริ มให้นักเรียนพัฒนานวัตกรรมต่างๆว่า เริ่มจากให้นักเรียนมองปัญหาต่างๆจากสิ่งรอบตัว และคิดค้นวิธีการในการแก้ปัญหานั้นๆ ทางอาจารย์จะช่วยนักเรียนในการค้นหาวิธีการและกระบวนการต่างๆเท่านั้น ส่วนเรื่องความคิดสร้างสรรค์นั้น ไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ ซึ่งนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้ ก่อนไปแข่งขันได้ช่วยนักเรียนซักซ้อมการนำเสนอผลงาน ซึ่งนักเรียนทั้งสามนำเสนอผลงานได้ดี เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการอย่างยิ่ง

สำหรับนวัตกรรมเบาะรองนั่ง “หลังพร้อม” คิดค้นพัฒนาโดย ด.ช.พิชชากร อรพิมพันธ์ ด.ญ.พัทธ์ธีรา อรพิมพันธ์ และ ด.ญ.พัทธวรรณ พิบูลธรรม นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โดยใช้เวลากว่า 1 ปีในการทำงานร่วมกัน จุดเริ่มต้นในการคิดค้นนวัตกรรมนี้ เกิดจากการรวมกลุ่มเพื่อนๆ ที่มีความชอบอยากทำสิ่งประดิษฐ์ โดยได้ไอเดียมาจากการนั่งเรียนออนไลน์ เป็นเวลานานแล้วปวดหลัง จึงอยากสร้างเบาะรองนั่ง เพื่อเป็นตัวช่วยในการนั่งให้ถูกวิธี ช่วยไม่ให้เกิดอาการปวดหลังจากการนั่งผิดท่าหรือนั่งเรียน นั่งทำงานเป็นเวลานาน โดยมี อ.จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และรุ่นพี่ของโรงเรียนที่เป็นนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา

“การทำงานของเบาะรองนั่ง จะมีกล่องควบคุมที่ติดตั้งไว้กับเบาะ และมีเซนเซอร์ 6 ตัว ที่เบาะนั่ง 2 ตัว และบริเวณหลังพิง 4 ตัว เพื่อตรวจจับการนั่งของเรา ถ้านั่งไม่สมดุลเป็นเวลานาน เครื่องจะดังแจ้งเตือนให้เราทราบ ซึ่งตัวเครื่องสามารถบันทึกการใช้งาน เก็บข้อมูลการนั่งในแต่ละวัน ตั้งเวลาการนั่ง บอกน้ำหนักการนั่งแต่ละข้าง โดยใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Oh My Back! ที่สามารถตั้งเป้าหมาย มีการแข่งขันเป็นเกม สะสมคะแนน และแลกของรางวัลได้”

นอกจากนี้ผลงานจากอาจารย์จุฬาฯ ยังคว้าอีก 3 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมครั้งนี้ ได้แก่

  1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) และรางวัลพิเศษจาก Massasei Women’s Charitable Association ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จากผลงาน “พีต้า โกลด์ ไวท์เทนนิ่ง เซรั่ม” (Peta Gold Whitening Serum: New Natural Anti-tyrosinase Whitening Serum from Red Cocoa) โดย ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) และรางวัล Best Innovation Award จาก The First Institute of Researchers and Inventors of I.R.Iran จากผลงาน “เครื่องตรวจน้ำตาลชนิดไม่เจาะผิวหนังสำหรับกลุ่มเสี่ยงภาวะเบาหวาน” (Truly Noninvasive Sweat Glucose Sensor for Diabetic Prone Person) โดย ดร.นาฏนัดดา รอดทองคำ ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช น.ส.ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ ผศ.ดร.กฤษณา ศิรเลิศมุกุล ดร.นาฎตินันทร์ พรหมเพชร และนายพัลลภ หล่อมณีนพรัตน์ จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ
  3. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) และรางวัลพิเศษจาก Vietnam Fund for Supporting Technological Creations (VIFOTEC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากผลงาน “โคโมดูล : การประกอบโครงสร้างของเล่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กปฐมวัย” (Co Module: Assembling the Toy Structures to Inspire Preschool Children ) โดย ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

Related Posts

Send this to a friend