KNOWLEDGE

‘สุชาดา’ รับหนังสือคัดค้านย้ายพื้นที่อุเทนถวายจากตัวแทนศิษย์เก่า

‘สุชาดา’ รับหนังสือคัดค้านย้ายพื้นที่อุเทนถวายจากตัวแทนศิษย์เก่า ยัน อว. ปฎิบัติตามข้อกฎหมาย ยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก

วันนี้ (9 ก.พ. 67) ตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าอุเทนถวาย จำนวน 12 คน นำโดย นายธนัช วชิระบงกช ยื่นหนังสือขอคัดค้านการย้ายอุเทนถวาย โดยมี น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และโฆษกกระทรวง อว. เป็นผู้แทนรับหนังสือฯ ดังกล่าว ที่อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถ.โยธี กรุงเทพฯ

นายธนัช กล่าวว่า พวกตนเป็นตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าอุเทนถวายที่ต้องการมาชี้แจงข้อเท็จจริงื และแสดงจุดยืนถึงการคัดค้านการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิม เพราะอุเทนถวายควรได้รับการรักษาไว้ให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านสถานที่เพื่อการศึกษา ที่ยังคงสืบทอดให้ความรู้มาเกือบ 100 ปี

สถานที่อุเทนถวายมีพื้นที่ 21 ไร่ คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 1.82 ของพื้นที่ทั้งหมด 1,183 ไร่ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ้างเป็นผู้ครอบครองโดยชอบธรรม จึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเอาสถานที่อุเทนถวายที่ใช้เพื่อการศึกษาอยู่แล้วนำไปขยายพื้นที่การศึกษาของจุฬาฯ ซึ่งจุฬาฯ ควรพิจารณาจากพื้นที่ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์กลับคืนมาเพื่อการศึกษามากกว่า

ขณะที่ปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ศิษย์เก่าอุเทนถวายขอยืนยันว่า ไม่เคยสนับสนุนให้เกิดการทะเลาะวิวาทและวัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน การย้ายพื้นที่จึงไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด และพวกตนยังพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้าไปร่วมแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนภาพจำของผู้คนในสังคมที่มีต่อนักศึกษาอุเทนถวายให้ได้ ทั้งนี้ ในวันที่ 27 ก.พ. ศิษย์เก่าอุเทนถวายหลายร้อยคนจากทั่วประเทศจะนัดรวมตัวที่กระทรวง อว. เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายพื้นที่ดังกล่าว

น.ส.สุชาดา กล่าวว่า การย้ายพื้นที่อุเทนถวายไม่ได้เกิดจากปัญหาของการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา แต่เป็นเพราะกระทรวง อว. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวจะต้องดำเนินการตามข้อกฎหมาย ไม่เช่นนั้นจะเท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขณะนี้กระทรวง อว. พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเพื่อหาข้อยุติ เป็นที่มาของการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทฯ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของอุเทนถวายเข้าร่วม

ทั้งนี้ น.ส.สุชาดา กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากฝากให้ตัวแทนศิษย์เก่าช่วยสร้างความเข้าใจกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันถึงเหตุผลดังกล่าว ไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิด และขอยืนยันว่า อว. จะดำเนินการทุกอย่างอย่างเป็นธรรมและยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ

Related Posts

Send this to a friend