EVENT

งาน ‘สื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล’ ใช้ศิลปะช่วยให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงง่ายขึ้น

ภาคีเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดงานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 ผ่านการแสดงนิทรรศการ การเสวนา และการจัดแสดงผลงานต่าง ๆ เพื่อสื่อสารเรื่องราววิทยาศาสตร์ จากคนที่ชอบวิทยาศาสตร์จริง ๆ โดยปีนี้ได้รวบรวมสื่อด้านวิทยาศาสตร์หลายแขนง รวมถึงยังได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร เพื่อให้งานเป็นส่วนหนึ่งกับเทศกาล “บางกอกวิทยา” ตามนโยบาย 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงฯ

รูปแบบการนำเสนองานงานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 เป็นไปใต้แนวคิด Science and Art (ศาสตร์และศิลป์) ที่รวมทั้งวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนสงสัย และศิลปะที่ทุกคนหลงใหล รวมอยู่ในที่เดียวกัน ส่งเสริมการลดกำแพงความแตกต่างของคำว่า “สายวิทย์” กับ “สายศิลป์” ให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคย และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับวิทยาศาสตร์ที่ดูเข้าใจยาก ผ่านศิลปะการสื่อสารแบบต่าง ๆ

การจัดงานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 เป็นไปเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้และวิธีการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้กับผู้คนผ่านนิทรรศการศิลปะที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ และการบรรยายวิทยาศาสตร์จากผู้ที่เชี่ยวชาญศิลปะการสื่อสาร รวมถึงยังส่งเสริมให้นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เกิดการทำงานร่วมกัน และพัฒนาวงการการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย ให้เติบโตยิ่งขึ้น

ในปีนี้ นิทรรศการด้านศิลปะได้รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ “วิทย์ติดเลนส์” โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และนิทรรศการภายใต้แสงสีเสียง โดย tomorrow.Lab ศิลปินจากเชียงใหม่ที่ถนัดการสรรสร้างศิลปะ

นอกจากนี้ ภายในงานยังรวบรวมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากมายมาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมสอนพับกระดาษโอริงามิ โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ, การจัดกิจกรรมสอนวาดภาพทางชีววิทยา โดย เครือข่ายวิทย์สานศิลป์, การรับหน้าที่วิทยากรเสวนา โดย SPACETH.CO และ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โดยมี ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาในหัวข้อ “กรุงเทพมหานคร สังคมสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่เมืองแห่งการเรียนรู้” อีกด้วย

สำหรับงานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00–20.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

Related Posts

Send this to a friend