ENVIRONMENT

กรมอุทยานฯ​ ปลูกป่าหลังยึดคืนพื้นที่​บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นาย ปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งเอราวัณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน และประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันปลูกป่า โดยมีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด

โครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในพื้นที่ที่ได้รื้อถอนคหฤหาส์หรู ที่ได้บุกรุกบนยอดเขาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 58 ตาราวา บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และได้ยึดคืนมาปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารในบริเวณดังกล่าว โดยได้ปลูก ต้นยาง ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นมะค่าโม่ง ต้นตะเคียนทอง ฯลฯ จำนวนประมาณ 400 ต้น

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า พื้นที่ของนายทุนที่ได้ตรวจยึด และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแล้ว ในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3​ (บ้านโป่ง) จะนำมาปลูกป่ากลับคืนมาเป็นสมบัติของแผ่นดินทุกแปลงเพื่อป้องกันบุคคลใดเข้ามายึดถือครอบครองซ้ำอีกในอนาคตให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุก และที่ถูกไฟป่าเผาไหม้ ทำลายจนโล่งเตียน ที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เองตามธรรมชาติ ก็ให้ปลูกป่า กลับคืนมามีสภาพป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติดังเดิม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนไทยต่อไป

Related Posts

Send this to a friend