ENVIRONMENT

คพ.เร่งประสาน ส่งขยะลอบน้ำเข้า 130 ตัน กลับประเทศต้นทาง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า วานนี้ (27 ก.ค. 65) กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมศุลกากร เข้าตรวจสอบสินค้าขาเข้า นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิก เปเปอร์ จำกัด ที่สำแดงว่าเป็นเศษกระดาษ (waste paper-mixed paper) พิกัดศุลกากร 4704.90.00 น้ำหนักประมาณ 130 ตัน ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ผลการตรวจสอบสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ พบว่า สินค้ามีลักษณะคล้ายกันทุกตู้ โดยเป็นเศษกระดาษและมีวัสดุชนิดอื่นปะปน เช่น กระเป๋าผ้า ซองบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมอนามัย สเปรย์กระป๋อง ซองยา เป็นต้น รวมวัสดุเจือปนประมาณ 20-30% เข้าข่ายเป็นขยะเทศบาล พิกัด 3825.10.00 ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

นายอรรถพล กล่าวว่า กรมฯ จะประสานขอให้กรมศุลกากร ดำเนินการกับผู้นำเข้าฯ ให้ส่งกลับสินค้าขยะเทศบาลกลับประเทศต้นทางโดยเร็ว และจะประสานกรมการค้าต่างประเทศ ให้แจ้งไปยังหน่วยงานของประเทศต้นทาง เพื่อเน้นย้ำกฎระเบียบในเรื่องนี้ เพื่อให้มีการกำกับบริษัทเอกชนคู่ค้าในประเทศต้นทางมิให้ส่งสินค้าที่เข้าข่ายเป็นขยะเทศบาลมายังประเทศไทยอีก

นายอรรถพล ยังกล่าวว่า กรมฯและกรมศุลกากร ได้หารือร่วมกับบริษัทอินเตอร์ แปซิฟิก เปเปอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ ชี้แจงว่า จะนำสินค้าดังกล่าวไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษม้วนที่โรงงานใน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยที่ผ่านมา ได้นำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ประมาณ 4% เท่านั้น ที่เหลือใช้เศษกระดาษภายในประเทศ ส่วนสาเหตุที่นำเข้า เนื่องจากเศษกระดาษเยื่อขาวในประเทศไม่เพียงพอ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้เคยนำเข้ามาแล้ว แต่ในสัญญาซื้อขายจะกำหนดให้มีวัสดุเจือปนไม่เกิน 1 % โดยน้ำหนัก โดยสิ่งเจือปนจำพวกเศษพลาสติกที่ถูกคัดแยกที่โรงงานจะส่งไปเป็นเชื้อเพลิงเสริมที่โรงปูนซีเมนต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการให้ถูกต้องต่อไป ในส่วนประเด็นความผิดทางกฎหมายให้เป็นไปตามการดำเนินการของกรมศุลกากร และบริษัทฯ จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้อีก

Related Posts

Send this to a friend