ENVIRONMENT

ทัพเรือ คาด สถานการณ์น้ำมันรั่ว คลี่คลายใน 5 วัน หากถึงหาดแม่รำพึงมีแผนรับมือแล้ว

พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ แถลงข่าวจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน กองทัพเรือ (ศอปน.ทร.) เพื่อเร่งขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเลระยอง มีหน้าที่อำนวยการ กำกับการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ทัพเรือภาคที่ 1 จัดตั้ง “ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ 1 ” (ศคปน.ทรภ.1) หรือ On Scene Commander เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนและยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ำมัน ปฏิบัติการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนอำนวยการประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด

ด้าน พลเรือตรี วิฉณุ ถูปาอ่าง ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เปิดเผยถึงการดำเนินการจากนี้ว่า ได้วางแผนการขจัดคราบน้ำมันในทะเล โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ขจัดกลุ่มคราบน้ำมันขนาดใหญ่ ดำเนินการโดยใช้ทุ่นลอบกัก แล้วใช้เครื่องดูดหรือ Skimmer ดูดคราบน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นสารพิษอันตรายจากทะเลสู่ถังเก็บ แล้วนำส่งกรมอุตสาหกรรมเพื่อทำการทำลายต่อไป ส่วนการขจัดกลุ่มคราบน้ำมันที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ที่เป็นอันตรายต่อชายฝั่ง และพื้นที่เปราะบาง จะใช้ทุ่นล้อมเบี่ยงทิศการเคลื่อนที่ให้ออกห่างจุดเปราะบางไปสู่ทะเลเปิด ก่อนจะล้อมดักและดูดไปทำลายตามกระบวนการ

แผนการขจัดคราบน้ำมันบริเวณชายฝั่ง จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ แยกเป็นพื้นที่ชายฝั่งในทะเล ในส่วนนี้ได้ประสานกับจังหวัดให้ใช้ทุ่นล้อมกันขึ้นฝั่ง ส่วนบริเวณที่เป็นหินจะใช้การฉีดน้ำ เพื่อให้คราบน้ำมันรวมตัวกันก่อนจะตักเก็บไปทำลาย ส่วนบริเวณที่เป็นหาดทราย จะใช้รถแบคโฮตักคราบน้ำมันที่ปะปนกับทรายเพื่อนำไปทำลาย โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะต้องสวมชุดป้องกันและสามารถปฏิบัติงานได้เพียง 4 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น เพราะเป็นสารพิษที่อันตรายต่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน

นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ระบุ ได้ระงับการรั่วไหล ปิดวาล์วได้หมด พร้อมเฝ้าระวังมลพิษที่ค่อนข้างมีปริมาณมาก จึงยกระดับให้กองทัพเรือเป็นหน่วยบัญชาการเหตุการณ์เร่งด่วน คือ การเฝ้าระวังการเคลื่อนไหว ดูทิศทางการเคลื่อนที่และคลื่นลม ว่าจะไปทางใด และปริมาณ ที่ลงทะเลมีการแพร่กระจายมากน้อยแค่ไหน คาดว่า ระยะเวลาในการดำเนินการจะใช้เวลาห้าวันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย แต่ยังขึ้นอยู่กับสภาพของทะเลในขณะนั้นด้วย ส่วนข้อมูลจากทิศทางลมขณะนี้ ยืนยันได้ว่า คราบน้ำมันมีแนวโน้มเข้าฝั่ง โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามล้อมวงไม่ให้ขึ้นฝั่ง แต่หากมีเล็ดลอดถึงชายหาด ก็คาดว่ามีไม่มากนัก ซึ่งในส่วนนี้ได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้ว

Related Posts

Send this to a friend