ENVIRONMENT

คพ.สั่ง โรงงานแว็ก กาเบจฯ จัดการมลพิษอย่างเคร่งครัด

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ส่งหนังสือถึง อบต.รางบัว ระบุว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงงานแว็ก กาเบจ รีไซเคิล เซนเตอร์ ซึ่งเป็นโรงงานรับรีไซเคิลขยะที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน แต่ถูกสั่งระงับกิจการมาตั้งแต่ปี 2561 ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พบว่า ยังมีน้ำเสียจากการดับเพลิงปนเปื้อนสารเคมี อาจรั่วไหลไปนอกพื้นที่ จึงขอให้ อบต.ออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้โรงงานกำหนดมาตรการควบคุม ไม่ให้น้ำเสียไหลออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดขาด และปฎิบัติตามคำสั่งการจัดการของเสียที่เกิดจากเพลิงไหม้อย่างเคร่งครัด

สืบเนื่องจากหลังเกิดเหตุ โรงงานได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนทำการขนย้ายถังสารเคมีที่ถูกเพลิงไหม้ออกนอกพื้นที่ แต่ปรากฏว่า ขณะย้ายถังขยะสารเคมีจากโรงงงานหลังที่ 8 และ 9 ไปกำจัด รถแบ็คโฮได้ทุบทำลายถังที่ยังมีสารเคมีอยู่เต็ม จนเกิดการปนเปื้อนเพิ่ม เข้าข่ายการกำจัดที่ผิดเงื่อนไข

ด้านกรมควบคุมมลพิษ ส่งเจ้าหน้าที่ลงเก็บตัวอย่างดินและน้ำ รวม 9 จุด แบ่งเป็นในโรงงาน 3 จุด นอกโรงงาน 6 จุด เพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฎิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ หาค่าการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ เรียกร้องให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำใต้ดินเพิ่มเติม เนื่องจากในพื้นที่เคยพบการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำใต้ดินมาก่อนแล้ว เกรงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้ความเข้มข้นของสารเคมีในน้ำใต้ดิน เพิ่มขึ้นอีกรอบ

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend