ENVIRONMENT

พบเต่าตนุวางไข่ 75 ฟอง ในพื้นที่อุทยาน แห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

วันนี้ (23 ธ.ค. 64) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พบเต่าทะเลชนิดเต่าตนุกำลังวางไข่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป. 3 (ปาง) โดยระยะเวลาที่แม่เต่าวางไข่จนกลับลงทะเล นาน 2 ชั่วโมง 30 นาที

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วพบว่า บริเวณหลุมไข่ที่แม่เต่าวางไว้มีโอกาสที่น้ำทะเลท่วมถึง และมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่จะทำให้ไข่เต่าเกิดความเสียหายได้ จึงทำการขุดย้ายไข่ทั้งหมดมาฟักบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.1 (ที่ทำการอุทยานฯ) บริเวณเดียวกันกับจุดฟักไข่รังที่ 1 โดยนับจำนวนไข่ได้ทั้งหมด 75 ฟอง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยคุกคาม ปล่อยให้ไข่เต่าได้ฟักตัวตามธรรมชาติ โดยคาดกว่ากว่าจะฟักออกเป็นตัว จะใช้ระยะเวลาในการฟัก 45 – 50 วัน

Related Posts

Send this to a friend