ENVIRONMENT

เครือข่ายปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ทวงถามความคืบหน้าคดีเหมืองอัครา

วันนี้ (22 ส.ค. 65) เครือข่ายประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ นำโดย นางอารมย์ คำจริง ติดตามทวงถามความคืบหน้าคดีพิเศษเหมืองทองคำอัครา เรียกร้องให้รัฐบาลระงับการอนุญาตประทานบัตรและโรงงานโลหกรรมของ บมจ.อัครารีซอร์สเซส เนื่องด้วยบริษัทฯ กระทำผิดกฎหมายจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในระหว่างการดำเนินคดี โดยมี พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียน

นางอารมย์ กล่าวว่า ไม่ต้องการให้มีสัมปทานเหมืองแร่ในประเทศไทย จึงรวบรวมรายชื่อจากประชาชนจำนวน 10,000 รายชื่อ เพื่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเหมืองแร่ทองคำและการทำเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งเครือข่ายประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ไม่ต้องการให้เอกชนสัมปทานเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ประเทศไทย

เนื้อหาในหนังสือของเครือข่ายฯ สรุปสาระสำคัญได้ว่า ที่ผ่านมา บมจ.อัครา รีซอร์สเซส ได้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยในหลายกรณี และอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดี ทั้งจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ, คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมป่าไม้ เช่น กรณีประทานบัตรรุกพื้นป่ารวม 15 คดี และกรณีการก่อสร้างโรงงานโลหะกรรมส่วนขยายโดยมิชอบ

“สืบเนื่องจาก บมจ.อัครารีซอร์สเซส มีการกระทำผิดกฎหมายของประเทศไทย และอยู่ระหว่างดำเนินคดีนั้น การที่ภาครัฐอนุญาตให้ บมจ.อัครา รีซอร์สเซส กลับมาทำเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งได้รับอนุมัติประทานบัตร 4 แปลง ตามพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ จึงเป็นการอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่การออก พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ ไม่สามารถลบล้างความผิดเดิมที่ บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เคยทำไว้ได้ จึงต้องสั่งระงับยับยั้งการอนุญาตดังกล่าว จนกว่าการดำเนินคดีจะเสร็จสิ้นลง” นางอารมย์ คำจริงกล่าว

Related Posts

Send this to a friend