ENVIRONMENT

ทส. หนุนร้านกาแฟทั่วประเทศ ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมวัน Earth Day 2022 สร้างความตื่นตัวให้กับสังคม จากวิกฤตขยะพลาสติกในปัจจุบันที่มีจำนวนมหาศาล

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตขยะพลาสติก ที่ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastics : SUP) เช่น แก้วพลาสติกที่มากถึง 9,750 ล้านใบต่อปี หรือ หลอดพลาสติกที่มีมากถึง 5,000 ล้านหลอดต่อปี และยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภค และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มธุรกิจร้านกาแฟและตลาดกาแฟในประเทศไทย

เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการขยะพลาสติกและเพื่อให้สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประกอบกับเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 ที่มีแนวคิด “ทำเพื่อโลกวันนี้ อนาคตที่ดี เป็นของเรา” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ “ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop)” ด้วยการส่งเสริมให้ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ด้าน นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานและร้านกาแฟเข้าร่วม จำนวน 30 แห่ง และยังมีการประกาศเจตนารมณ์งดจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมแบบใช้ครั้งเดียว โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรร่วมโครงการ 6 หน่วยงาน โดยจะงดจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมแบบใช้ครั้งเดียว ในห้างแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และร่วมส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาทดแทน

Related Posts

Send this to a friend