ENVIRONMENT

น้ำโขงที่นครพนม ลดต่ำสุดเหลือแค่ 1 เมตร

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ จ.นครพนม วันนี้ (22 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับต่ำสุด เฉลี่ยประมาณ 1 เมตร ถือว่าต่ำสุดในรอบ 50 ปี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน โดยแม่น้ำโขงในหลายพื้นที่ของหลายอำเภอ เกิดสันดอนทรายเป็นบริเวณกว้าง ระยะทางยาวประมาณ 1-2 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางเรือ และยังส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขา ทั้งลำน้ำก่ำ ลำน้ำสงคราม ลำน้ำอูน ที่เชื่อมกับแม่น้ำโขงสายหลัก โดยปริมาณน้ำเก็บกักมีน้อย เหลือประมาณร้อยละ 10 -20 ของความจุเท่านั้น

นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวบ้านหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร จากปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง ประกอบกับน้ำใต้ดินแห้งขอด ไม่สามารถใช้ระบบประปาได้

พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก จ.นครพนม ต้อง ระดมเจ้าหน้าที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นพค.22 นำรถยนต์โมบายผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ออกตั้งจุดบริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชน นำร่องพื้นที่ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พร้อมกับจัดสรรงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ลงพื้นที่วางแผนร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำและลำห้วยที่ตื้นเขิน

Related Posts

Send this to a friend