ENVIRONMENT

SPRC ออกแถลงการณ์ล่าสุด แจงมาตรการกู้ท่อที่เสียหาย ขอโทษชาวระยองและคนไทย

SPRC ออกแถลงการณ์ล่าสุด แจงมาตรการกู้ท่อที่เสียหาย พร้อมขอโทษชาวระยองและคนไทย ยืนยัน จะเร่งฟื้นฟูทรัพยากรและเยียวยาอย่างเป็นธรรม

วันนี้ (20 ก.พ. 65) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ออกแถลงการณ์ความคืบหน้าการขจัดคราบน้ำมันและสิ่งปนเปื้อน ที่รั่วไหลจากท่ออ่อนบริเวณจุดขนถ่ายน้ำมัน (SPM) ในอ่าวไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า หลังจากปรึกษาหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง SPRC ได้เริ่มดำเนินการตามแผน นำน้ำมันดิบออกจากท่ออ่อนใต้ทะเล ในเส้นที่ไม่ได้รับความเสียหาย ซึ่งในระหว่างการเตรียมงานในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้สังเกตเห็นน้ำมันไหลออกมาจากรอยรั่วจุดที่ 2 จึงหยุดกิจรรมทั้งหมดโดยทันที และระดมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินควบคุมสถานการณ์ทั้งในทะเลและชายฝั่ง

ต่อมาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 พบแผ่นฟิล์มน้ำมันประมาณ 5,000 ลิตร บริเวณรอบนอกของจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) ทาง SPRC จึงขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ โดยฉีดพ่นสารขจัดคราบน้ำมันด้วยเรือและเฮลิคอปเตอร์ และใช้โดรนเฝ้าสังเกตการณ์ทางอากาศ ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

จากการหาสาเหตุการรั่วไหลของน้ำมัน ในเบื้องต้น SPRC พบว่า ท่ออ่อนใต้ทะเลเส้นที่เสียหาย มีรอยปริ 2 จุด จุดแรกถูกห่อหุ้มเพื่อหยุดการรั่วไหลแล้ว ส่วนจุดที่ 2 ไม่พบการรั่วไหลของน้ำมันเพิ่มเติมในช่วงที่ทะเลมีสภาวะปกติ อันเนื่องมาจากแรงดันสมดุลใต้น้ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะในท้องทะเลมีความไม่แน่นอน ในสภาวะที่ท้องทะเลไม่ปกติ อาจส่งผลให้มีน้ำมันรั่วไหลเพิ่มเติมจากจุดที่ 2 ได้ ภารกิจเร่งด่วนของ SPRC คือ นำวัสดุมาห่อหุ้ม (Wrapping) ท่ออ่อนใต้ทะเลบริเวณรอยปริดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติม และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

สำหรับกระบวนการนำน้ำมันออกจากท่อและการเก็บกู้ท่อที่เสียหาย SPRC จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ ตามที่ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ และตามที่ได้รับคำแนะนำทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ คำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และผู้ชำนาญการด้านการเก็บกู้น้ำมัน โดย SPRC ได้จัดให้มีอุปกรณ์กักเก็บน้ำมันใต้น้ำ (subsea tent) บริเวณท่ออ่อนใต้ทะเลเส้นที่เสียหาย และใช้โดรนรวมถึงเฮลิคอปเตอร์เฝ้าระวังทางอากาศ ร่วมกับอากาศยานใต้น้ำสำหรับเฝ้าระวังใต้น้ำ และจัดเตรียมทุ่นกักน้ำมัน (boom) อุปกรณ์ดูดคราบน้ำมัน (skimmer) และเรือฉีดพ่นสารฉีดพ่นขจัดน้ำมัน เพื่อใช้ในยามจำเป็นและฉุกเฉิน จนกว่ากระบวนการนำน้ำมันออกจากท่อจะสำเร็จลุล่วงและปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 SPRC ยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์และสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ำมันรั่วในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจพิสูจน์และสืบหาข้อเท็จจริงประกอบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ 3 ท่าน ที่มีความรู้เฉพาะในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วัสดุศาสตร์ และการวิเคราะห์หาสาเหตุ และผู้แทน ของ SPRC 2 ท่าน ขอยืนยันว่า ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์และสืบหาข้อเท็จจริง จะทำขึ้นอย่างเป็นอิสระโปร่งใส และเป็นไปตามข้อเท็จจริง

“บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการทำงานเกี่ยวกับการนำน้ำมันออกจากท่ออ่อนใต้ทะเลและการเก็บกู้ท่อที่เสียหายจากจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) รวมถึงแนวทางป้องกันและการตอบโต้อย่างรัดกุม โดยความพยายามในครั้งนี้ SPRC ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน การปฏิบัติงานในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก SPRC ขอขอบคุณการสนับสนุนจากกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมทำงานกับพวกเราอย่างเต็มที่ SPRC ขอยืนยันว่าจะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามข้อบังคับที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งหมดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ SPRC ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการอยู่ร่วมกันและความสัมพันธ์อันดีอย่างยาวนานมาโดยตลอดระหว่าง SPRC กับชุมชนชาวระยอง ผมขอโทษทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ SPRC จะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลกระทบและจะดำเนินงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายโรเบิร์ต โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SPRC กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SPRC กล่าวเพิ่มเติมว่า SPRC พยายามอย่างเต็มที่ในการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน 4 คณะ เพื่อพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และกระบวนการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งสายด่วน 1567และศูนย์ให้ความช่วยเหลือที่บ้านสบ๊าย สบาย รีสอร์ต หาดแม่รำพึง ตำบลตะพง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยา

Related Posts

Send this to a friend