ENVIRONMENT

‘น่านแซนด์บอกซ์’ ประกาศผลผู้ชนะเลิศคว้า 1 ล้านบาท จากกิจกรรมคิดคำเรียกชื่อ ‘Climate Change’ เป็นภาษาไทย

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ปลื้มคนไทยใส่ใจ ค้นคว้า หาข้อมูล เรื่อง Climate Change มากขึ้นมีผู้ร่วมแคมเปญส่งคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยมากกว่า 4,000 คน    พร้อมเผยโฉมหน้าผู้ชนะเลิศคว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากโครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ที่จัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย พร้อมอธิบายที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา    ผลกระทบ   และการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม  

คำเรียกชื่อ Climate Change ภาษาไทยที่ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท ได้แก่ “ภาวะโลกรวน” โดยนายพนัส จั่นสังข์ จากแนวคิดที่ว่าถ้าพูดถึงวิกฤตการณ์ภูมิอากาศที่เรียกทับศัพท์ว่า Climate Change คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าหมายถึงภาวะโลกร้อนเพียงเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้ว Climate Change ไม่ได้เจาะจงแค่เรื่องโลกร้อน แต่ยังครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นํ้าท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง ลูกเห็บถล่ม ฝนหลงฤดู พายุรุนแรงขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย เราจะเห็นว่า Climate Change น่ากลัวกว่าที่เราเคยรู้จัก  จึงเป็นที่มาของชื่อภาษาไทยว่า “ภาวะโลกรวน” สั้นๆ ติดหูง่าย (จากภาวะโลกร้อนที่คุ้นหู) ได้ใจความ

     ภาวะ  สิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มักใช้กับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจ

     โลก    ผู้ถูกกระทำ ที่ได้รับผลกระทบจาก Climate Change โดยตรง (รอพวกเราช่วยกันดูแล)

     รวน   ความแปรปรวน ไม่แน่ไม่นอน การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ค่อยดีนัก (ของสภาพภูมิอากาศ)

              จึงมั่นใจว่า “ภาวะโลกรวน” จะทำให้ผู้ฟังเห็นภาพ Climate Change ตรงกัน ตั้งแต่ได้ฟังครั้งแรก

ทั้งนี้ ผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านงานเขียน  นักภาษาศาสตร์ นักวิชาการและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์  ได้คัดเลือก 20 ผลงานที่ดีที่สุด พร้อมจัดให้มีการสัมภาษณ์เจ้าของผลงาน โดยพิจารณาจากเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด อธิบายตามโจทย์อย่างชัดเจน ถูกต้อง มีความงดงามของภาษา มีความหมายน่าจดจำ ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ และองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ความเรียบร้อย การสะกดคำ นอกจากนี้  ยังเปิดให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมโหวตเลือกผลงานที่ชื่นชอบ ซึ่งคะแนนจากการโหวตและการสัมภาษณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรอบชิงชนะเลิศ

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน ประธานกรรมการตัดสิน

โครงการ  Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” เกิดจากความร่วมมือของโครงการน่านแซนด์บอกซ์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ และโครงการรักษ์ป่าน่านเป็นผู้ให้การสนับสนุน ภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่า Climate Change ไม่ใช่คำใหม่แต่ก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที และคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยและไม่เข้าใจกับคำนี้ จึงอยากให้คนไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อโลกและพวกเราทุกคน จึงได้เกิดที่มาของกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย ผู้ชนะเลิศได้เงินรางวัล 1 ล้านบาท รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยรวมอีก 19 รางวัล รวมมูลค่ารวมกว่า 1,700,000บาท

ทั้งนี้  มีผู้สนใจส่งประกวดคำเรียกชื่อ Climate Change กว่า 4,000 คำ นับเป็นความภูมิใจที่ว่าอย่างน้อยโครงการนี้ได้ช่วยกระตุ้นให้คนไทยกว่า 4,000 คน ที่ส่งผลงานเข้ามาได้ค้นคว้า ทำความเข้าใจเรื่อง Climate Change มากขึ้นแล้ว และในปี 2564 คำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยที่ชนะเลิศ จะถูกนำมาทำแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเชิงลึกเพื่อให้คำนี้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ในวงกว้างต่อไป

Related Posts

Send this to a friend