ENVIRONMENT

ทช.เฝ้าระวังอุณหภูมิน้ำทะเล จ.ระยอง หวั่นปะการังฟอกขาว

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้สำรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล โดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน และอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่า อุณหภูมิของน้ำทะเลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 28.06 – 32.81 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวกลบ 30.96 องศาเซลเซียส และบริเวณอ่าวต้นเลียบ อุณหภูมิอยู่ในช่วง 27.86 – 32.60 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวกลบ 30.69 องศาเซลเซียส

จากข้อมูลยังพบว่า ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา อุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่า 31 องศาเซลเซียสทั้งสองสถานี แม้จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบปะการังเกิดการฟอกขาว แต่องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) หรือ โนอา ได้คาดการณ์ว่า ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนปีนี้ ปะการังจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

Related Posts

Send this to a friend