ENVIRONMENT

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทบทวนให้โครงการกำแพงกันคลื่นทุกขนาดต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โดยมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในส่วนโครงการกำแพงกันคลื่น ระหว่างวันที่ 10-25 มกราคม 2566 ซึ่งได้ปิดการรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้ว พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ “กำแพงกันคลื่นทุกขนาด” ต้องดำเนินการทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีกทั้งข้อเท็จจริงในเชิงวิชาการปรากฎชัดเจนว่า กำแพงกันคลื่นนั้น เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสภาพชายหาด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรง

ล่าสุดวานนี้ (15 มี.ค. 66) คณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมเเห่งชาติ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบให้โครงการหรือกิจการประเภทกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA ตามที่สำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมเสนอ ตามข้อเสนอของกลุ่ม Beach for life และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด หลังจากที่เรียกร้องมาอย่างต่อเนื่อง

Related Posts

Send this to a friend