ENVIRONMENT

นักอนุรักษ์โล่ง คกก.อุทยานฯ ยังไม่เพิกถอนพื้นที่ป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ

วันนี้ (10 มี.ค. 65) ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีวาระที่สำคัญที่เครือข่ายอนุรักษ์ให้ความสนใจติดตามคือ กรณี “ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บางส่วน เนื้อที่ 397 ไร่ เพื่อให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ(เขื่อน)แม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา” โดยที่ประชุมมีมติยังไม่เพิกถอนพื้นที่ดังกล่าว แต่ให้ตั้งคณะทำงานศึกษาทางเลือกร่วมกัน

ด้านมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดเผยว่า สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการ เป็นป่าเต็งรังที่มีความสมบูรณ์ ตามริมลำน้ำเป็นป่าเบญจพรรณ พบไม้มีค่าที่สำคัญบริเวณน้ำท่วมถึง อยู่ในลำน้ำแม่เมาะ ขณะที่สองฝั่งลำน้ำมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ใหญ่และลูกไม้ขึ้นอยู่จำนวนมาก พบร่องรอยสัตว์ป่าที่สำคัญหากินตลอดลำน้ำ โดยเฉพาะนกยูง ที่มีสถานะความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Globally Endangered species)

พื้นที่ดังกล่าว ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและที่สำคัญของนกยูง เนื่องจากนกยูงเลือกใช้พื้นที่ป่าบริเวณลำห้วยแม่เมาะเป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย หาอาหาร เกี้ยวพาราสี ผสมพันธุ์ พื้นที่ทำรังวางไข่ พื้นที่เลี้ยงลูก และพื้นที่พักนอนในเวลากลางคืน นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นหย่อมป่าปฐมภูมิที่มีขนาดใหญ่และมีความต่อเนื่องซึ่งไม่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จึงถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ในสภาวะโลกปัจจุบัน

มลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการศึกษาวิจัยและภาพจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าโดย Conservation Ecology Program, King Mongkut’s University of technology Thonburi ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ สามารถพบนกยูงได้ทุกวัย ตั้งแต่เพศผู้และเพศเมียโตเต็มวัย วัยรุ่น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของนักวิจัยตลอดระยะเวลาสองปีในทุกช่วงฤดูกาลพบนกยูงตั้งแต่ขนาดที่ฟักออกจากไข่ได้ไม่นานนัก หากมีโครงการอ่างฯ แม่เมาะเกิดขึ้น พื้นที่ดังกล่าวจะสูญหายไป

Related Posts

Send this to a friend