ENVIRONMENT

เร่งสำรวจเส้นทางเลี่ยง ลดความแออัด “ถ้ำนาคา”

พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากกว่า 500 คน

วันนี้ (10 ก.พ. 65) นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประชุมถอดบทเรียนปัญหานักท่องเที่ยว เที่ยวชมถ้ำนาคาภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และตกค้างอยู่บนเขาจำนวนมาก เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เบื้องต้น ได้สรุปแนวทางมาตรการบริหารการท่องเที่ยวถ้ำนาคา

โดยมีมติให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวชมถ้ำนาคา ต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ เท่านั้น จะมีการตรวจบัตรประชาชนนักท่องเที่ยวทุกคน ว่าตรงกับรายชื่อที่จองผ่านแอปพลิเคชั่นคิวคิวหรือไม่ ร่วมกับการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 500 คน ตามขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการ (Carrying Capacity: CC) และให้ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากกว่า 500 คน

ส่วนกรณีไกด์อาสาท้องถิ่นและร้านค้า ให้ดำเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ตามมาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 พ.ศ.2564 โดยให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจะได้รวบรวมส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาคำขอใบอนุญาต

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเส้นทางเดินขึ้นถ้ำนาคาให้ได้มาตรฐาน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVIC-19) และมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยนักท่องเที่ยวและไกด์อาสาท้องถิ่น ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ ศบค.กำหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1 – 3 เดือน หรือผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน หรือผลการตรวจ ATK เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ก่อนเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ โดยนักท่องเที่ยวต้องนำชุดตรวจ ATK มาเอง

สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในวันมาฆะบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ ได้ระดมกำลังพลจากหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ สถานีควบคุมไฟป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง และโครงการพระราชดำริในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 นาย มาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา ปรับปรุงห้องน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และกำชับเรื่องการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ในการเข้ามาเที่ยวชมถ้ำนาคาอย่างใกล้ชิด รวมถึงเร่งสำรวจเส้นทางเบี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดในการขึ้นชมถ้ำนาคา โดยได้เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

ขอบคุณภาพ : อุทยานแห่งชาติภูลังกา

Related Posts

Send this to a friend