ENVIRONMENT

รมว.ทส. ย้ำ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบางกลอย ต้องได้รับการแก้ไขและต้องไม่ใช้ความรุนแรง

วันนี้ (9 มี.ค. 64) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องการเยียวยาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเรื่องที่ทำกินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ว่า รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกๆ ภูมิภาค ทุกๆ จังหวัด ต้องได้รับการแก้ไขและขณะเดียวกันความสมบูรณ์ของผืนป่าก็ต้องได้รับการอนุรักษ์ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางกลอย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความสำคัญเพราะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้นเยี่ยมของประเทศไทย จึงได้เน้นย้ำให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็นการเจรจา และจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ขั้นตอนได้มีการบันทึกภาพวีดีโอและคลิปเสียงใว้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อว่า มีการปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนโดยใช้ความรุนแรงนั้น ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอยืนยันผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมานั้นเป็นการดำเนินการตามหมายของศาล และการดำเนินงานตลอดช่วงระยะเวลานั้นไปด้วยความละมุนละม่อมและใช้ความถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างถึงที่สุด

ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความกรุณา ถ้ามีรายละเอียดข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนในการดำเนินการพื้นที่บางกลอย ขอให้ส่งข้อมูลมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รายนั้นต่อไป

อนึ่ง บริเวณพื้นที่ของบางกลอยนั้น ก่อนหน้านั้นเมื่อ พ.ศ.2539 มีพี่น้องประชาชนอยู่ 57 ครอบครัว 252 คน แต่ล่าสุด พ.ศ.2562 จากการสำรวจนั้นมีปริมาณครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็น 116 ครอบครัว ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 672 คน ปัจจุบันมีพื้นที่ทำการเกษตรรวมกับพื้นที่ที่อยู่อาศัย 700 กว่าไร่ พื้นที่ 700 กว่าไร่นั้น ทางราชการหลายๆ หน่วยงานได้เข้าไปพัฒนา อาทิ สาธารณูปโภค พัฒนาแหล่งน้ำ มีทั้งระบบโซล่าเซลล์ มีทั้งระบบน้ำบาดาล ล่าสุดทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้าไปในพื้นที่ และได้พัฒนาระบบน้ำกินน้ำใช้ร่วมกับชาวบ้านแล้ว นอกจากนั้นยังได้ร่วมกับโรงเรียน ต.ช.ด. ในพื้นที่พัฒนาการฝึกอาชีพให้กับชาวบ้าน

ดังนั้น จากการทำงานอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ส่วนใหญ่ของบางกลอยจะสามารถทำการเกษตรได้ แต่มีบางพื้นที่ที่น้ำยังเข้าไปไม่ถึง มีความแห้งแล้งเกิดขึ้น ก็อาจเป็นที่มาทำให้พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือการพัฒนาในพื้นที่ตามที่ควร ซึ่งได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ หารือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้ว ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้เราจะสามารถแก้ไขปัญหาของชาวบ้านบางกลอยได้

Related Posts

Send this to a friend