ENVIRONMENT

นักวิชาการ ห่วง คราบน้ำมันจากสปีดโบ๊ทเกาะหมาก ปนเปื้อนแนวปะการัง

นักวิชาการ ห่วง คราบน้ำมันจากสปีดโบ๊ทเกาะหมาก ปนเปื้อนแนวปะการัง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สปีดโบ๊ท จำนวน 7 ลำ ซึ่งจอดอยู่ที่อ่าวทองหลาง หมู่ 1 ต. เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด โดยทั้ง 7 ลำ ได้รับความเสียหาย ไฟไหม้ทั้งหมด จนตัวเรือจมลงใต้น้ำ

นอกจากพิสูจน์หลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ ยังเร่งทำแนวป้องกันคราบน้ำมันและเศษวัสดุต่างๆ ที่ถูกเพลิงไหม้ ปนเปื้อนในทะเล เนื่องจากบริเวณโดยรอบ มีทั้งแนวปะการังและหญ้าทะเล โดยกลุ่มพิทักษ์ปะการังเกาะหมาก และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกับอาสาสมัคร ทั้งไทยและต่างชาติ ช่วยกันวางทุ่นกักน้ำมัน โดยมีภาคเอกชนช่วยสนับสนุน

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า ทุ่นชั่วคราวคงกักน้ำมันได้ไม่หมด จำเป็นต้องกำจัดทิ้ง โดยอาจใช้การตักออก แต่อาจต้องรอกระบวนการต่างๆ ปัญหาคือ ยิ่งนานไปยิ่งอาจก่อปัญหา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะเร่งมือดำเนินการ เพื่อกำจัดคราบน้ำมันโดยเร็วที่สุด

Related Posts

Send this to a friend