ENVIRONMENT

‘ประวิตร’ หนุนตั้ง ‘กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ’

‘ประวิตร’ หนุนตั้ง ‘กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ’ รับมือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ชื่นชม ‘วราวุธ’ ผู้แทนไทย สร้างภาพลักษณ์โดดเด่นบนเวทีโลก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ล่าสุดภายในที่ประชุม ได้รับทราบการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมราชและสิ่งแวดล้อม โดยขอเปลี่ยนชื่อ จาก “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” และปรับปรุงโครงสร้างภายใน ให้มีความเหมาะสมต่อไป พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนไทยสร้างภาพลักษณ์โดดเด่น ไทยมุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจกบนเวทีโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-18 พ.ย.65 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค อียิปต์ โดยมีประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล รวม 102 ประเทศเข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้รับทราบ สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-18 พ.ย.65 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค อียิปต์ โดยมีประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล รวม 102 ประเทศเข้าร่วม สำหรับประเทศไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ยืนยันความพยายามของไทยที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ ร่วมกับประเทศต่างๆตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หรือลดภาวะโลกร้อน

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี ฉบับที่ 4 ให้สำนักงานกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ,การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ศักยภาพ เทคโนโลยี และเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถ ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงฯ จากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้คณะกรรมการฯ และกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณ นายวราวุธ ในการขับเคลื่อนมาตรการ ภายใต้กรอบของ UN ที่ผ่านมาด้วยดี โดยเฉพาะการนำเสนอถ้อยแถลง ที่ได้สร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของไทยอย่างโดดเด่น ต่อนานาประเทศ บนเวทีโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

Related Posts

Send this to a friend