ENVIRONMENT

ประชุม TCAC สู้โลกร้อน ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลกฯ”

ประชุม TCAC สู้โลกร้อน ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลกฯ” พลเอก ประยุทธ์เป็นประธานเปิด จัดเต็มเสวนาและนิทรรศการ 5 – 6 ส.ค. นี้ 

วันนี้ (5 ส.ค. 65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม TCAC หรือการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

(Thailand Climate Action Conference) ภายใต้แนวคิด”อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค. 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เป้าหมาย Net Zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable Growth)”  โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่า 

“สำหรับการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนทุกคนปรับตัวเพื่อก้าวสู่การพัฒนาโลกอย่างสมดุลและยั่งยืน และประเทศไทยจะต้องก้าวไปพร้อมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะภาคการเกษตร การประมงของเราที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยมุ่งมั่นจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้สามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเป็นรูปธรรม  “ทั้งนี้เรื่องวิกฤติโลกร้อนนี้ไม่ใช่ปัญหาของภาครัฐ หรือหน่วยงานใด หรือใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ทุกคนทั้งประเทศไทยและทั้งโลกต้องร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังช่วยกันเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต” 

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดให้มีการประชุม TCAC ขึ้น ก็เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นการจำลองรูปแบบการจัดประชุม COP โดยย่อส่วนการนำเสนอเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนของแต่ละประเทศ มาเป็นแต่ละจังหวัดของประเทศไทย และเพื่อให้ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065 

“ที่สำคัญ นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่มีการนำรูปแบบการจัดประชุม COP มาจัดในระดับประเทศ ภายใต้กิจกรรมสำคัญทั้งการเสวนาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ ที่แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ Climate Actions การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, Climate Technology : เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, Green and Blue carbon : แหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในธรรมชาติ และ Cimate Finance and Co-operation : การเงินและความร่วมมือเพื่อสภาพภูมิอากาศ” 

ทั้งนี้การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของไทย(Thailand Climate Action Conference: TCAC) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและวงเสวนา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานในระดับพื้นที่ ที่จะมาร่วมแสดงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังเสวนาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Related Posts

Send this to a friend