ENVIRONMENT

เชียงใหม่ขึ้นอับดับ 9 เมืองมลพิษทางอากาศสูงสุดของโลก

เชียงใหม่ขึ้นอับดับ 9 เมืองมลพิษทางอากาศสูงสุดของโลก หลังหมอกควันปกคลุมตัวเมือง จนมองไม่เห็นยอดดอยสุเทพ

ตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ (7 มี.ค. 64) ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจนไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพได้จากระยะไกลเหมือนในช่วงสถานการณ์ปกติ ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก , ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอเชียงดาว พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. อยู่ที่ 44ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร , 38ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร , 44ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร , 34ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทุกสถานี

ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 76,51,76,43และ 101 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐาน 100 สะท้อนว่าภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ด้านเว็บไซต์ Iqair.com รายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 159 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 71.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน และจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าว ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ของไทย ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 9 ของเมืองที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก และล่าสุด ขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับ 8 ในเวลา 12.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2565

Related Posts

Send this to a friend