ENTERTAINMENT

แฟลชม็อบนักเต้นเคป๊อบ บุกลานคนเมือง นำทีมโดย ‘พัคจินยอง’ ประธานค่าย JYP

แฟลชม็อบนักเต้นเคป๊อบ บุกลานคนเมือง กทม. นำทีมโดย ‘พัคจินยอง’ ประธานค่าย JYP  ร่วมกิจกรรม

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า  กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ลานคนเมืองให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ โดยในวันนี้ (19 ต.ค. 65) ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมเต้นแฟลชม็อบและถ่ายทำวิดีโอให้กับค่ายเพลง JYP สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี คุณพัคจินยอง ประธานค่าย JYP Entertainment ร่วมกิจกรรม ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร 

สำหรับกรณีหน่วยงานภายนอกหรือเอกชนขอใช้ลานคนเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้นำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยกรุงเทพมหานครได้รับการประสานจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย เพื่อขอใช้พื้นที่ลานคนเมืองสำหรับจัดกิจกรรมและถ่ายทำวิดีโอให้กับค่ายเพลง JYP สาธารณรัฐเกาหลี ในวันนี้  

พัคจินยอง ประธานค่าย JYP Entertainment

กิจกรรมประกอบด้วย การเต้นแฟลชม็อบในเพลง Permission to Dance การเต้นแรนดอม (Random Dance) จากค่าย JYP และการถ่ายวิดีโอสำหรับช่องยูทูบเกาหลี Go Toe Kyung ซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับความบันเทิงเคป๊อบ มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน โดยหนึ่งในเนื้อหาของช่องดังกล่าว คือ รายการ GOTOE’s RPD เป็นการเต้นในลักษณะแรนดอม ณ สถานที่สำคัญที่บ่งบอกสัญลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรอนุญาตให้ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยใช้สถานที่ลานคนเมืองเป็นพื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมในครั้งนี้

Related Posts

Send this to a friend