ENTERTAINMENT

ม.เกษตรศาสตร์ ผลิตภาพยนตร์สั้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี พร้อมดึงศิษย์นักแสดง-คนดังร่วมงาน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมปล่อยผ่านภาพยนตร์สั้น “KUniverse” เดือนมิถุนายนนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีการสถาปนา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าชื่อดัง ร่วมแสดง อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ นุนิว ชวรินทร์ และต้าห์อู๋ พิทยา

“ในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี และในอีก 20 ปี จะครบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยจึงได้พลิกโฉมการเรียนรู้แบบใหม่ ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า KUniverse เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดดเด่นในระดับโลก โดยการให้เกษตรกรและนิสิตมาเรียนรู้ร่วมกัน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ เอางานวิจัย นวัตกรรมมาผนวกร่วมกัน ใช้สินค้าและบริการเป็นฐานในการเรียนรู้ พัฒนาคนไทยให้เป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรรม จากพื้นฐานทางการเกษตร อาหาร การแปรรูป มาต่อยอด สร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น University at a marketplace หรือ แหล่งการตลาดสินค้าพรีเมี่ยม“ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว

ดร.จงรัก กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนำองค์ความรู้จากการเกษตรมาต่อยอดและถ่ายทอดสู่การสอนด้านสุขภาพ โดยจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่โดดเด่นในเรื่องของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม

“สำหรับการก่อตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบในวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาท โดยจะมีการเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปี 2567 และโรงพยาบาลแห่งนี้ก็จะตั้งที่บางเขน มีพื้นที่ติดถนนวิภาวดีรังสิต ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งก็จะเรียกโครงการนี้ว่าอุทยานการแพทย์ โดยจะสร้างความร่มรื่นให้เป็นพื้นที่สีเขียวในบริเวณอุทยานการแพทย์ ตั้งเป้าภายใน 20 ปีว่าจะมีการขับเคลื่อนให้โดดเด่นในภูมิภาค” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว

สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 จากพื้นที่ที่เป็นท้องทุ่งนา เริ่มต้นจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะสหกรณ์ และคณะวนศาสตร์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สั่งสมองค์ความรู้ด้านเกษตร พืชผักผลไม้ หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ นำมาบูรณาการกับศาสตร์พระราชา กลายเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend