DEEPSOUTH

ปิดตายช่องทางธรรมชาติห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาดเตรียมพร้อมรับมาเลเซียล็อกดาวน์

พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ได้ตรวจเยี่ยม ชุดเฝ้าตรวจชายแดน ตำรวจตระเวนชายแดน และกองร้อยป้องกันชายแดน ที่ 4407 และ 4414 ด้านจังหวัดนราธิวาส ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ โดยเน้นย้ำให้ลาดตระเวนปิดตายช่องทางท่าข้ามธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดระยะทาง 95 กิโลเมตร ตั้งแต่ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ห้ามลักลอบเดินทางเข้า ออกโดยเด็ดขาด พร้อมให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านชายแดนริมลำน้ำตากใบ และ สุไหงโกลก ยกเรือขึ้นฝั่งสกัดการเดินทางข้ามแดนช่วงโควิด 19 ระบาด รับมาเลเซียล็อคดาวน์ประเทศ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

พลตรี ศานติ ศกุนตนาค กล่าวว่า การดูแลซีลชายแดนในขณะนี้เน้นปฏิบัติการเชิงรุก ตามข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ให้บริหารจัดการกำลังร่วม 3 ฝ่าย ทั้ง ทหาร ทหารพราน และ ตชด. เพื่อป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส ในพื้นที่ อ แว้ง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ ถือเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทย มาเลเซียที่มีจุดผ่อนปรน และท่าข้ามธรรมชาติจำนวนมาก ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านริมลำน้ำ เพื่อยกเรือขึ้นฝั่ง ถอดเครื่องยนต์ ป้องกันการใช้ไปรับ ส่งคนจากฝั่งมาเลเซียกลับมา

โดยเฉพาะ บริเวณด่านบ้านน้ำตก และใต้สะพานด่านศุลกากรสุไหงโกลก ที่มักพบที่มีการแอบลักลอบมากที่สุด และวันที่ 1 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ มาเลเซีย จะล็อคดาวน์ทั่วประเทศ ทำให้ทหารมาเลเซียมีความเข้มงวด ในการเข้า ออกประเทศมากขึ้น ตอนนี้ทางฝั่งไทยจำเป็นต้องปิดตายช่องทางธรรมชาติ ห้ามเข้า-ออกโดยเด็ดขาด หากจะเข้ามาต้องมาทางช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ถ้าหลุดมาก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกักกันโรค

ทั้งนี้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เดิมก่อนจะมีโควิดระบาด จะมีการข้ามไป มาเพื่อกรีดยางฝั่งมาเลเซีย แต่ปัจจุบันไม่สามารถไปได้ ต้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน ทั้งผู้นำศาสนา ผู้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้ทุกคนทำเพื่อส่วนรวม ป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่กำลังระบาดอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านกลับเข้ามาได้อีก

Related Posts

Send this to a friend