DEEPSOUTH

ยะลาอาการหนัก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 215 ราย รวมยอดสะสม 1,326 ราย

วันนี้ (25 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ จ.ยะลา โดยวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานตัวเลขการพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ในวันนี้ มีตัวเลขสูงที่สุดในประวัติการณ์ คือ 215 รายทำให้ขณะนี้ จังหวัดยะลา มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,326 ราย โดยพบมากที่สุด คือ อ.เบตง จ.ยะลา 66 ราย รองลงมา คือ เขต อ.เมืองยะลา 55 ราย อ.บันนังสตา 44 ราย และมีผู้เสียชีวิตใหม่อีก 1 ราย

ขณะที่สถานการณ์เตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย พบว่า ทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยครองเตียงสูงถึง 638 ราย โดยมีเตียงจากโรงพยาบาลหลักในจังหวัดรวมทั้งหมด 559 เตียง ครองเตียงอยู่ 445 เตียง ยังคงเหลือว่างอีก 114 เตียง ส่วนโรงพยาบาลสนาม มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย 318 เตียง ครองเตียง ณ ปัจจุบัน 234 เตียง เหลือว่างอีก 84 เตียง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดยะลา จะมีการขยายพื้นที่ เพื่อเพิ่มเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ที่มียอดจากการปฏิบัติการเชิงรุกในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ควบคุม

Related Posts

Send this to a friend