DEEPSOUTH

เลขาฯ ศอ.บต. หารือ แม่ทัพภาคที่ 4 กำหนดทิศทางขับเคลื่อนงานชายแดนใต้

เลขาฯ ศอ.บต. หารือ แม่ทัพภาคที่ 4 กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงาน แก้ปัญหา-พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าพบ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ณ ห้องรับรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวว่า ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่นี้ มีภารกิจต้องสานต่องานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ต้องทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนรวมถึงกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงมารับฟังคำชี้แนะแนวทาง หารือการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน และยังสอบถามเรื่องสถานการณ์ด้านต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ท.ศานติ กล่าวขอบคุณคณะ ศอ.บต. พร้อมแนะนำคณะทำงาน ภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนบทบาทภารกิจ ในการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทำงานร่วมกันมาตลอด เพราะฉะนั้นแล้ว การดูแลความมั่นคง และงานด้านการพัฒนา พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งหมดต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน นำไปสู่การนำความสงบสุขและความสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Related Posts

Send this to a friend