DEEPSOUTH

ผู้ว่านราฯ ร่วมประชุมฝ่ายความมั่นคงวิเคราะห์สาเหตุ คนร้ายก่อเหตุระเบิด 6 อำเภอ

วันนี้ (17 ส.ค. 65) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์สาเหตุแนวโน้มสถานการณ์ และการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงหารือประสานการปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน ที่ห้องหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาเอกรัฐพล ลุนพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) พันเอกก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอรือเสาะ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สืบเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ศรีสาคร บาเจาะ สุไหงโก-ลก เจาะไอร้อง และจะแนะ รวม 6 อำเภอ ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงสาเหตุการก่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ คาดว่าเป็นการตอบโต้การพูดคุยสันติสุข เนื่องจากการพูดคุยครั้งล่าสุดยังไม่ได้ข้อตกลงเข้าพรรษาสันติสุขตามข้อเสนอของคณะพูดคุยฝ่ายไทย

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขอให้กำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองโดยชุดคุ้มครองตำบล ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มขีดความสามารถมากขึ้น รวมถึงถอดบทเรียนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทบทวนมาตรการที่วางไว้ว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขปรับปรุง งานการข่าวเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องรู้ตัวผู้กระทำผิด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์ว่าจะเกิดเหตุกับกลุ่มไหน คนและพื้นที่ ต้องมีมาตรการให้เข้มข้นขึ้น มีการซักซ้อมแผน เพื่อตรวจความพร้อมของคนและเครื่องมือ อาทิ การดับเพลิงการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งและพี่น้องประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กำชับให้อำเภอที่เกิดเหตุเร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน ทั้งพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำลายเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างมาก ย้ำ เร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนอำเภอที่ไม่เกิดเหตุต้องมีความพร้อม ทั้งในเรื่องรถดับเพลิง ระบบไฟฟ้า การบริหารจัดการพื้นที่ เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend