DEEPSOUTH

ยะลา เดินหน้าตรวจเชิงรุกผู้ใช้แรงงาน กำชับปฎิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

วันนี้ (14 ต.ค. 64) นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจุงหวัดยะลา ประกันสังคมจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ยังคงปฏิบัติการเชิงรุก ในการเข้าตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มของผู้ใช้แรงงาน ในสถานประกอบการ โรงงาน พื้นที่ จ.ยะลา

โดยล่าสุดวันนี้ (14. ตค.64) ได้เข้าตรวจแคมป์ที่พักแรงงานก่อสร้าง ของบริษัทบันนังศิลาก่อสร้าง จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว จำนวน 25 ราย เป็นหญิง 9 ราย เป็นชาย 16 ราย เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ด้วยชุดตรวจ ATK

ทั้งนี้ นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา ได้เข้าทำการชี้แจงมาตรการ ในการควบคุมดูแลกลุ่มแรงงาน และแนวทางในการปฏิบัติแก่นายจ้าง หากพบว่ามีผู้ใช้แรงงานของตนเอง ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางนายจ้างเอง ก็ให้ข้อมูลว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าว มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการที่วางไว้ อีกทั้งดูแลตนเอง และเพื่อร่วมงานในการเฝ้าระวังไม่ประมาท เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ แม้กระทั้งการออกไปทำงาน หรือ ออกไปตลาด กลุ่มแรงงานต่างด้าว ก็ระบุว่า มีความหวาดกลัว แรงเกรงว่าจะติดเชื้อ จากการออกไปซื้อของ หรือ หาซื้ออาหารในตลาด จึงมีการกำหนดข้อตกกันเองภายใน ให้มีตัวแทน ออกไปซื้อสิ่งของจำเป็น ไม่ไปเป็นกลุ่ม เหมือนเมื่อก่อน ตั้งแต่เรื่มเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส นอกจากนี้ ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับมาตรการที่ภาครัฐกำหนด หรือบังคับใช้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุม

นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา ยังแนะนำให้นายจ้าง จัดหาชุดตรวจ ATK มาไว้ประจำ และสอนการใช้งานเบื้องต้นแก่ตัวแทน กลุ่มแรงงาน เพื่อกำชับให้มีการตรวจหาเชื่อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกสัปดาห์ และหากเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ก็ให้นายจ้าง ดำเนินการแยกผู้ติดเชื้อ และประสานสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อรับทราบ และดำเนินการรักษาตามขั้นตอนต่อไป

ขณะที่ในวันนี้ ยะลามียอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 785 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม ณ ปัจจุบัน จำนวน 32,095 รายเสียชีวิตสะสม 224 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ใน รพ.7,366 ราย รักษาหายแล้ว 24,505 ราย

Related Posts

Send this to a friend