DEEPSOUTH

ครม.ต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในสามจังหวัดชายแดนใต้ไปอีก 3 เดือน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ว่า ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในท้องที่

1.จังหวัดนราธิวาส ยกเว้น อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน 

2.จังหวัดยะลา ยกเว้น อำเภอเบตง และอำเภอกาบัง

3.จังหวัดปัตตานี ยกเว้น อำเภอไม้แก่น และอำเภอแม่ลาน ออกไปอีก 3 เดือน 

มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 19 ธันวาคม 2564

Related Posts

Send this to a friend