DEEPSOUTH

สุไหงโก-ลก เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกแล้ว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (5 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมพรุประกาย ชั้น 2 อาคารร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้เดินทางมาสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนซิโนแวค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ประเดิมฉีดเป็นเข็มแรกของ จ.นราธิวาส พร้อมทั้งให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ถือว่าเป็นพื้นที่หน้าด่าน เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทางคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ล็อตแรก จำนวน 640 โดส เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ และเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายในวันนี้เป็นวันแรก ที่กำหนดไว้ จำนวน 640 คน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อสม. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำรวจ คาดว่าจะฉีดครบทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ ตามที่โรงพยาบาลได้นัดหมายไว้

โดยหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค ป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะรอดูอาการผู้รับวัคซีนในเบื้องต้นเพื่อสังเกตอาการผิดปกติ คนละ 30 นาที และทุกคนต้องโหลด LINE หมอพร้อม เพื่อรายงานอาการความผิดปกติหรือปกติ ให้รับทราบ หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วครบ 1 วัน 7 วัน และทุกคนที่มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ต้องมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้ จึงจะครบกระบวนการให้วัคซีนซิโนแวค ในการป้องกันการติดเชื้อแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Related Posts

Send this to a friend