DEEPSOUTH

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ เรียกร้องรัฐเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย หลังเกิดเหตุลอบยิงขบวนรถไฟท้องถิ่นเมื่อวานนี้

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะขบวนรถที่เดินเข้าไปในพื้นที่ล่อแหลม พร้อมกับขอให้ผู้เกี่ยวข้องในการรถไฟฯ งดเดินขบวนรถเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป้นต้นไป จนกว่าจะมีการหารือวางแผนรับมืออย่างเป็นรูปธรรม และขอให้การรถไฟฯ มีมาตรการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

ทำให้ในวันนี้ ขบวนรถไฟท้องถิ่นทุกขบวนจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเดินรถแค่สถานียะลาเท่านั้น โดยมีเพียงขบวนรถเร็ว 171 และ 172 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก เพียง 2 ขบวน ที่สิ้นสุดปลายทางสถานีสุไหงโก-ลก โดยทุกขบวนจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟและอส. 1 ชุด ปฏิบัติการประจำบนขบวน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ คณะผู้บริหารการรถไฟฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง มีนัดหารือเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยการเดินรถไฟ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Related Posts

Send this to a friend