DEEPSOUTH

คิวรถตู้ยะลา เปิดให้บริการเดินรถ คุมเข้มมาตรการป้องกันโรค

วันนี้(3กย.64) รถตู้ ของบริษัท สหยะลาขนส่ง จำกัด กลับมาเปิดให้บริการเดินรถแล้วในเส้นทางยะลา-หาดใหญ่ หาดใหญ่-ยะลา ยะลา-เบตง เบตง-ยะลา ยะลา-นราธิวาส นราธิวาส-ยะลา ภายหลังจากที่ ศบค.ได้มีมาตรการผ่อนปรนให้เดินทางข้ามจังหวัดได้เท่าที่จำเป็น พบว่าประชาชนยังใช้บริการบางตา

นายพงศ์ธร จันทราธิบดี ขนส่งจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งยะลา ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินรถจัดความพร้อมของรถโดยสาร พนักงาน และสถานีขนส่งฯ ต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก โดยในการเปิดให้บริการ ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A หรือมาตรการป้องกันส่วนบุคคล อาทิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ เป็นต้น หากผู้โดยสารท่านใดเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง หรือ Self-quarantine ด้วย

นายนิรุทธ์ ทองคำ พนักงานขับรถตู้ เปิดเผยว่า หลังจากที่ต้องหยุดเดินรถไปเป็นเวลากว่า 1 เดือน ขณะนี้ก็ได้เริ่มกลับมาให้บริการเป็นปกติภายใต้มาตรการที่สาธารณสุขกำหนด ซึ่งจากการประเมินผู้โดยสารที่ผ่านมามีจำนวนที่ลดลง จากเดิมจะให้บริการวันละ 40 เที่ยว แต่ขณะนี้ก็จะเหลือเพียง 4-5 คันต่อวัน ประกอบกับต้องลดจำนวนที่นั่งผู้โดยสารต้องไม่เกิน 75% ทำให้ต้องจำกัดผู้โดยสารลงให้เหลือประมาณ 5-7 คนต่อคน แต่ทั้งนี้ก็พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

Related Posts

Send this to a friend