DEEPSOUTH

ชาวไทยมุสลิมร่วมละหมาดวัน ‘ฮารีรายอ’ คึกคักหลังถือศีลอด มาตลอด 1 เดือนเต็ม

ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา ร่วมละหมาดวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี หรือ วันฮารีรายอ กันอย่างคึกคัก หลังจากที่ร่วมถือศีลอด มาตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ในเดือนรอมฎอน

หลังจากประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีดิ้ลฟิตรี) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ทำให้บรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี หรือ วันฮารีรายอ พี่น้องชาวไทย-มุสลิม ทั้งชาย-หญิง ต่างร่วมใจกันออกมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำพิธีละหมาดเนื่องในโอกาสวันอีดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ประจำปี 2565 หรือ ฮารีรายอ กันตั้งแต่ช่วงเช้า อย่างที่มัสยิดกลางจังหวัดยะลา มีพี่น้องชาวไทย-มุสลิมเข้ามาทำพิธีมากกว่า 1,500 คน เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า และร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ หลังจากได้ร่วมถือศีลอด มาตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ในเดือนรอมฎอน

สำหรับการเข้าไปภายในมัสยิดยังมีการกำชับให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้การละหมาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในวันนี้พี่น้องชาวไทย-มุสลิม ที่อยู่นอกพื้นที่ จะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัว โดยหลังจากละหมาดเสร็จตอนเช้า ก็จะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้อง ที่เสมือนเป็นวันรวมญาติ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทย-มุสลิม ส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย ถือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองที่จะมีเม็ดเงินสะพัดจำนวนมาก

นอกจากนี้ชาวไทยมุสลิมจะสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ก่อนออกมาทำความสะอาดเเละอ่านพระคัมภรีอัลกุรอ่านหน้าหลุมฝั่งศพ

ของบรรพบุรุษ์ที่สุสาน หรือกุโบร์ เเละสุสานทั่วทั้งพื้นที่ของสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้

Related Posts

Send this to a friend