DEEPSOUTH

ยินดีกับชาวบ้านทุ่งน้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ที่เดือดร้อนจากโครงการขุดคลองส่งน้ำ เตรียมร้องนายกรัฐมนตรี

ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รับทราบปัญหาแล้ว สั่งยกเลิกโครงการพรุ่งนี้

นายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์มายืนยันก้บ The Reporters หลังได้ติดตาม Live สดการสัมภาษณ์ ชาวบ้านทุ่งน้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ที่เดือดร้อนจากโครงการคลองส่งน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยืนยันว่า นับจากได้รับทราบปัญหาของชาวบ้านได้ตรวจสอบพบเป็นโครงการเก่าในปี 2562 ซึ่งเสนอโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับ อำเภอทุ่งยางแดง และอบต.ทุ่งน้ำดำ เสนอ นายไกรสรได้ปรับลดงบให้เหลือ 5 ล้านบาท

แต่เนื่องจากมีการเซ็นสัญญาจ้างไปแล้ว เมื่อชาวบ้านร้องเรียนจึงได้ตั้งกรรมการตรวจสอบว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงหรือไม่ และพบว่าไม่มีความคุ้มค้าจริงจึงจะยกเลิกโครงการนี้ โดยจะนำเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้จึงขอให้ชาวบ้านทุ่งน้ำดำสบายใจได้

The Reporters ได้แจ้งเรื่องนี้กับชาวบ้านต่างพากันดีใจและหากยกเลิกจริงก็จะไม่ไปพบนายกรัฐมนตรีแล้วและขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีด้วย

สำหรับปัญหานี้ สืบเนื่องจาก The Reporters ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านทุ่งน้ำดำ หรือพรุน้ำดำซึ่งมีเนื้อที่กว่า 7 พันไร่เป็นแหล่งทรัยพากรธรรมชาติที่สำคัญของชาวอำเภอทุ่งยางแดงโดยเฉพาะชาวบ้านทุ่งน้ำดำที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาเศรษฐกิจ ในช่วงหน้าแล้งสามารถเลี้ยงวัวควายเลี้ยงแกะหลายพันตัว ทำนา และปลูกแตงโมสามารถส่งขายเป็นรายได้ให้ชาวบ้านเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลทุ่งน้ำดำ

แต่ในช่วง 5 -10 ปีที่มีโครงการขุดลอกแหล่งน้ำจากหน่วยงานรัฐไม่ต่ำกว่า 25 โครงการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มาสร้างอยู่กลางทุ่งนาขวางเส้นทางเดินของควายที่เรียกกันว่าพรุลานควายทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของพรุน้ำดำเริ่มลดลง

อย่างเช่นบ่อน้ำของกรมพัฒนาที่ดินและอีกหลายบ่อที่ทำแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางชลประทาน บางบ่อลึกจนควายไม่สามารถใช้เล่นน้ำหรือดื่มกินได้ตามธรรมชาติ ทำให้ชาวบ้านและเด็กจมน้ำตายไป 4 คนแล้ว

ชาวบ้านทุ่งยางแดงชี้ให้เห็นความสำคัญของวิถีชวิตที่อยากรักษาไว้และที่ผ่านมาไม่ได้ประโยชน์จากโครงการขุดลอกบ่อน้ำจึงเตรียมไปยื่นจดหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่มา จ.ยะลาในวันที่ 7 สิงหาคม นี้

Related Posts

Send this to a friend