DEEPSOUTH

ชาวบ้านริมเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ร่วมเก็บขยะในทะเลสาบเขื่อนบางลาง เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ปรับทัศนียภาพ รับการท่องเที่ยว

วันนี้ (25 ธค. 62) ที่ท่าเรือตาพะเยา ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ชาวบ้านตาพะเยา ร่วมกับชุมชนหัวสะพานฆอแย ชุมชนหน้าเขื่อนบางลาง ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์ 7 ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์ 9 หมู่บ้านสันติ 2 และอุทยานแห่งชาติเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะพลาสติก ภายในทะเลสาบเขื่อนบางลาง เพื่อเป็นการกำจัดขยะ รักษาระบบนิเวศน์วิทยาให้กับน้ำและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบเขื่อนบางลาง

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ที่อาศัยอยู่โดยรอบทะเลสาบเขื่อนบางลาง ที่จัดกิจกรรมกันเอง

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก อุทยานแห่งชาติเขื่อนบางลาง โดยนายสรรเสริญ เทพโอสถ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนบางลาง นำเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์วิทยาของแหล่งน้ำแล้ว ยังมีเป้าหมายในการปรับทัศนียภาพของทะเลสาบเขื่อนบางลาง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติ และล่องเรือในทะเลสาบเขื่อนบางลางกันอย่างต่อเนื่อง

โดยขยะที่พบและต้องเร่งดำเนินการกำจัด ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก จำพวกขวดบรรจุน้ำ ขวดน้ำดื่ม ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าปริมาณขยะภายในทะเลสาบเขื่อนบางลาง มีจำนวนหลายตัน หากมีการดำเนินการอย่างจริงจังในการกำจัดขยะดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้นำในชุมชนหลายชุมชน ได้มีการหารือ วางมาตรการในการบริการนักท่องเที่ยว ต้องมีการแจ้งเตือน และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ทิ้งขยะพลาสติก ลงสู่แหล่งในทะเลสาบเขื่อนบางลาง ขณะเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติในทุกครั้ง และชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ รอบทะเลสาบเขื่อนบางลาง ก็เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว หลังจากที่ในกลางปี 2563 สนามบินเบตง จะเปิดให้บริการ เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

Related Posts

Send this to a friend