DEEPSOUTH

“คณากร” ยัน ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว สำนักจุฬาราชมนตรี ย้ำ ความยุติธรรมเป็นทางออกปัญหาชายแดนใต้

ผู้พิพากษา “คณากร” ยืนยัน ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ขณะที่ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ย้ำขอให้ยืนหยัดในความยุติธรรม เป็นทางออกในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นาย วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นพ.อนันต์ชัย ไทยประทาน รองประธานสภาเครือข่าย ฯ เปิดเผยถึง การเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิพากษา คณากร เพียรชนะ ที่โรงพยาบาลยะลา พบว่าอาการดีขึ้นแล้ว จึงได้ให้กำลังใจท่านได้ยืนหยัดใยความยุติธรรมต่อไป โดยท่านผู้พิพากษากล่าวว่า

“ท่านจะพยายามทำหนัาที่ของท่านให้ดีที่สุด และได้ทำหน้าที่ของท่านแล้ว เมื่อทุกคนรู้แล้วก็มีหน้าที่สานต่อ”

ขณะที่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เห็นว่า ความยุติธรรม มีความสำคัญต่อความมั่นคง ถ้ากระบวนการยุติธรรม เบี่ยงเบน ความรุนแรงก็จะยังมีเรื่อยๆ และสนับสนุนความคิดตกขอบ เพราะความคิดต่างจากรัฐ มาจากความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรม ถ้าเราให้ความยุติธรรม ก็จะไม่สามารถไปอ้างเหตุผลอื่นได้

Related Posts

Send this to a friend