DEEPSOUTH

คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แถลงความคืบหน้า กรณีนายอับดุลเลาะ หมดสติขณะถูกควบคุมตัว

วันนี้ (31 ก.ค. 62) เวลา 12.00 น. ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง (ศอ.บต.หลังใหม่)  จังหวัดยะลา คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดแถลงการณ์ความคืบหน้า กรณี นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ หมดสติขณะถูกควบคุมตัวภายในหน่วยซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ในการนี้ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าว ความว่า ทางคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดประชุมเร่งด่วนร่วมกับ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อร่วมหามาตรการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวข้างต้นรวม 3 ครั้ง โดยได้มีการแบ่งมอบภารกิจให้อนุกรรมการไปพิจารณาแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ตลอดจนข้อมูลจากพยานบุคคล ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 จากผลการตรวจสอบการแพทย์ทั้ง 3 โรงพยาบาลที่ให้การรักษา ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย ไม่มีร่องรอยฟกช้ำ และไม่มีร่องรอยจากอุบัติเหตุ 

ประเด็นที่ 2 อาการสมองบวมของผู้ป่วย ทางคณะกรรมการได้รวบรวมข้อเท็จจริงจากความเห็นของคณะแพทย์ที่ให้การรักษา สรุปว่าอาจเกิดขึ้นได้จาก 

(1) สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งคณะแพทย์ได้ชันสูตรในขั้นต้นแล้วไม่พบร่องรอยการกระทบกระเทือนทางสมอง

(2) อาจเกิดจากโรคหลอดเลือดโป่งพอง ซึ่งในชั้นนี้คณะกรรมการยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดชัดเจนได้ เนื่องจากรายงานและการให้ถ้อยคำของแพทย์ผู้รักษาอาการผู้ป่วยระบุว่า อาการปัจจุบันของผู้ป่วยพบว่าเลือดในสมองไม่มีการไหลเวียน จึงไม่สามารถฉีดสีเข้าเส้นเลือดในสมอง เพื่อทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หากจะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนสามารถทำได้เฉพาะในกรณีตรวจร่างกายผู้เสียชีวิต ซึ่งอาจทำได้ 2 กรณี คือ การผ่าพิสูจน์ และใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

(3) ขาดอากาศหายใจหรือไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น ผู้ป่วยอาจถูกผู้อื่นกระทำ หรือตัวผู้ป่วยหมดสติและมีภาวะปิดกั้นทางเดินหายใจ ไม่ได้รับการช่วยเหลือภายในระยะเวลาอันควร และประเด็นที่ 3 รอยแผล 2 รอย ที่บริเวณข้อพับแขนขวาทางคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบจากคณะแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากการรักษาอาการบาดเจ็บของผู้ป่วย

 จากการสรุปข้อมูลข้างต้น ทางคณะกรรมการฯ เห็นว่าในประเด็นการลื่นล้มหรือการเกิดอุบัติเหตุไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะไม่ตรวจพบร่อยรอยฟกช้ำ หรือร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด ในส่วนของประเด็นที่ว่าผู้ป่วยมีอาการสมองบวมจากสาเหตุใดนั้น คณะกรรมการยังต้องหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านต่อไป

Related Posts

Send this to a friend