ART & CULTURE

รับรอง ‘เมืองโบราณศรีเทพ – กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง’ ขึ้นบัญชีมรดกโลกแล้ว

วันนี้ (26 พ.ย. 62) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ามีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 43 ว่าที่ประชุมมีมติรับรองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก 2 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทปลายบัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งกลับเอกสารกรณีการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกให้ประเทศไทย แก้ไขเรื่องเขตแดน โดยไม่ควรพูดถึงเรื่องเขตแดนในการเสนอเข้าเป็นมรดกโลก เนื่องจากพื้นที่ป่าแก่งกระจานมีเขตแดนที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งไทยได้ดำเนินการแก้ไขตามคำเรียกร้องของคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว

โดยมีการจัดที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าแก่งกระจาน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งเรื่องสาธาณสุข สาธารณูปโภค และมีการจัดทำข้อตกลงประชาคมร่วมกันว่าหากป่าแก่งกระจานมีการขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกได้ จะไม่มีการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ทางไทยจะเร่งดำเนินการเรื่องทั้งหมด และส่งข้อมูลกลับไปยังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกอีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend