COVID-19

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เตรียมแถลงข่าวนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” วันพรุ่งนี้

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เตรียมแถลงข่าวนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” วันพรุ่งนี้ หลังราชกิจจาฯ ออกประกาศ สามารถนำเข้าวัคซีนได้เอง ด้านเลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจง 5 ประเด็นการนำเข้าวัคซีนทางเลือก

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ โดยมีใจความสำคัญ ระบุว่า

ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหามาเพื่อการให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ถือเป็นทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง ทั้งนี้ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ โดยให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอรับคำปรึกษาในกิจการทั้งปวงจากประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการดำเนินการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ต่อมา วันที่ 27 พ.ค. 64 นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Nithi Mahanonda” ว่า ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น ขออธิบายให้เข้าใจตรงกันตามนี้

1.การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน “ตัวเลือก” มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีนตัวเลือกนี้ลง เช่นเดียวกับยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศโดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

2.สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงาน ยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า รวมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

3.ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

4.ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

5.ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะมีการแถลงข่าวแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.2564

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า การออกประกาศว่าด้วยการบริหารทางการแพทย์เพื่อการนำเข้าวัคซีนทางเลือกดังกล่าวนั้น ไม่ซ้ำซ้อนกับการจัดหาวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข แต่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะไปติดต่อจัดหาวัคซีน ทั้งนี้ สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถือว่าเป็นผู้มีศักยภาพในการติดต่อกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น สปุกนิก ที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ หรือ แม้แต่ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา เหมือนกับเอกชนที่จะนำเข้าวัคซีนก็ต้องขออนุญาตจาก อย. เช่นกัน แต่เอกชนจะไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำด้วยว่าการนำเข้าวัคซีนของสถานบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล แต่เป็นงบของสถาบัน

Related Posts

Send this to a friend