COVID-19

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่งตั้ง รพ.สนามในโรงงาน เหมือนสมุทรสาครโมเดล ดูแลลูกจ้างติดโควิดที่เพชรบุรี

วันนี้ (23 พ.ค. 64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลลูกจ้างในสถานประกอบการจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะลูกจ้างในสถานประกอบการที่จังหวัดเพชรบุรี

จึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานนำสมุทรสาครโมเดลมาแก้ไขปัญหา เบื้องต้นในวันนี้ นายสุชาติ ได้มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่สถานประกอบการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนล่ามจำนวน 4 คน ในการสื่อสารกับลูกจ้างต่างชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 รับฟังปัญหา สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้ลูกจ้างที่ต้องกักตัวรู้สึกผ่อนคลาย

นอกจากนี้ ยังได้มอบเตียงกระดาษจากบริษัทเอสซีจี จำนวน 2,100 เตียง น้ำดื่ม 500 แพ็ค และรถสนับสนุนในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 5 คันสำหรับใช้ดูแลลูกจ้างภายในโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ (Factory Quarantine) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ กล่าวว่า จากการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 64 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 5 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฯ พบว่า ข้อมูลการติดเชื้อของสถานประกอบการขนาดใหญ่ อำเภอเขาย้อย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Swab) จำนวน 5,153 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 421 ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวนทั้งสิ้น 2,111 ราย แบ่งเป็นชาวไทย 781 ราย เมียนมา 1,297 ราย กัมพูชา 19 ราย อินเดีย 7 ราย ลาว 4 ราย จีน 3 ราย

ทั้งนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนล่ามในการสื่อสารกับลูกจ้างต่างชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 และให้จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการจัดเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ และใช้เจ้าหน้าที่พยาบาลของสถานประกอบการ หากมีการติดเชื้อและแพร่ระบาด


รวมทั้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว มอบหมายนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นคณะกรรมการ จัดตั้งวอร์รูมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Related Posts

Send this to a friend