COVID-19

ศบค.อนุญาตให้จัดสงกรานต์ ในพื้นที่ควบคุม

พื้นที่สาธารณะทั่วไป ยังไม่อนุญาตให้เล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟมในพื้นที่สาธารณะ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นห่วงช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องและตรงกับช่วงพักผ่อนกับครอบครัว ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจใช้ช่วงเวลานี้เดินทางกลับบ้านเพื่อพบปะญาติพี่น้องและร่วมทำบุญ จึงขอเน้นย้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้สูงอายุ เพื่อต้อนรับลูก-หลาน กลับบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมฝากถึงผู้ที่วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ COVID Free Personal ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมศบค.มีมาตรการช่วงเทศกาล โดยในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ที่มีการควบคุม อนุญาตให้จัดกิจกรรมตามประเพณีได้ เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน ส่วนพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน หรือพื้นที่สาธารณะทั่วไป ยังไม่อนุญาตให้เล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม

Related Posts

Send this to a friend