COVID-19

เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดเทอม พ.ย.นี้

หากไม่มีอะไรผิดพลาด แผนการเปิดภาคเรียนตามไทม์ไลน์ที่กระทรวงศึกษาวางไว้ 15 พ.ย.นี้ น่าจะเป็นไปตามคาด เห็นได้จากความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี เป้าหมายที่ 4.5 ล้านคน โดยล่าสุดทางกระทรวงศึกษาได้เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนไฟเซอร์แล้ว และคาดว่าจะเริ่มฉีดเข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนในสัปดาห์แรกของเดือน ต.ค. และเข็มที่ 2 ก่อน 15 พ.ย.

วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กนักเรียน ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี 2 ยี่ห้อ ได้แก่ ไฟเซอร์ ที่จะฉีดให้กับเด็ก และเยาวชนอายุ 12-18 ปี ครอบคลุมตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกสังกัด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และโมเดอร์นา ที่ อย.เพิ่งอนุมัติให้ใช้ในเด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปี เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลเอกชนจะต้องสั่งจองผ่านองค์การเภสัชกรรม และมีรูปแบบการฉีดเช่นเดียวกับผู้ใหญ่คือ ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 28 วัน

ส่วนซิโนฟาร์ม อย.ยังไม่อนุญาตให้ใช้ในเด็ก เนื่องจากรอผลวิจัยเฟส 3 ทั้งด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพ หลังบริษัท ไบโอจีโนเทค จำกัด ขอขยายอายุของเด็กที่เข้ารับวัคซีนเป็นอายุ 3 ปีขึ้นไป จากเดิมที่กำหนดอายุ 18 ปีขึ้นไป

แม้ซิโนฟาร์มจะยังไม่ได้รับอนุมัติจาก อย. แต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็นำร่องจัดโครงการวิจัย “VACC 2 School” ปูพรมฉีดวัคซีนให้เด็ก และเยาวชนอายุ 10-18 ปี ตั้งแต่ 20 ก.ย.เป็นต้นไป ซึ่งสามารถฉีดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก อย. เพียงแต่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันนั้น หรือสถาบันกลางก่อน

ด้านนายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นมีสถานศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 89 แห่ง มีจำนวนนักเรียน 57,840 ราย ซึ่งจะทยอยฉีดให้ได้วันละ 2,000-5,000 คน และเมื่อซิโนฟาร์มได้รับการอนุมัติจาก อย.แล้วก็จะขยายผลฉีดให้กับสถานศึกษาในต่างจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ซิโนแวคก็อยู่ในระหว่างการนำเอกสารมาขออนุญาตขยายกลุ่มอายุในการฉีดตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปเช่นกัน โดยองค์การเภสัชกรรม ในฐานะที่เป็นตัวแทนการนำเข้าอยู่ระหว่างการติดตาม ขอเอกสารวิจัยเฟส 3 ในแอฟริกาใต้จากทางซิโนแวคอยู่

เรื่อง: ณัฐพร สร้อยจำปา
ภาพ: พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์

Related Posts

Send this to a friend