COVID-19

เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ สั่งเรียนออนไลน์ หลังพบ นร. ติดโควิดสะสมตั้งแต่เปิดเทอมกว่า 900 คน

วันนี้ (19 ก.ค. 65) นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่อง งดเรียน On site ชั่วคราว หลังจากพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 สะสม 910 คน โดยระบุว่า โรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียนและบุคลากร และเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน จึงขอแจ้งการบริหารสถานการณ์ดังนี้

1.กำหนดให้วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 2565 เป็นวันหยุดเรียนภายใน เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน
2.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ด้วยระบu Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.ค.2565 และระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2565 (ในวันที่ 27 ก.ค. 2565 มีการเรียนการสอนครึ่งวันเช้าเนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)
3.ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2565 ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ก่อนเข้าเรียน Onsite เพื่อป้องกันและฝ้าระวังการแพร่เชื้อ
4.ขอให้ผู้ปกครองได้กำกับและดูแลนักเรียนในปกครองของท่าน ให้เช้าเรียนตมตารางเรียน ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมดวบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
5.ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7กลุ่ม โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

Related Posts

Send this to a friend