COVID-19

บอร์ด สปสช.อนุมัติแจก ATK รอบ 2 ให้หน่วยบริการเบิกจ่าย 55 บาท/ชุด

บอร์ด สปสช.อนุมัติแจก ATK รอบ 2 พร้อมปรับรูปแบบ ให้หน่วยบริการเบิกจ่าย 55 บาท/ชุด

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test (ตรวจด้วยตนเอง) สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาเบื้องต้นในระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation / Community Isolation : HI/CI)

สำหรับการกระจายชุดตรวจ ATK self test ในรอบนี้ สปสช. ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยให้หน่วยบริการที่ร่วมกระจาย ATK self test เบิกจ่ายชดเชยมาที่ สปสช. แทนในอัตรา 55 บาทต่อชุด รวมค่าชุดตรวจ ค่าบริการให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ การอ่านผล และการปฏิบัติตัวของประชาชน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ ATK self test อย่างทั่วถึง

ส่วนแนวทางในการรับชุดตรวจ ATK-self test เมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน หรือแนวทางที่ สปสช.กำหนดแล้ว ผลประเมินพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจ ATK-self test ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ ATK-self test ได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นที่สนใจโดยดำเนินการยืนยันการให้บริการใน Application ที่กำหนดและมีความพร้อมรับเงินผ่านระบบI-banking / Mobile banking /Application ตามที่ สปสช.กำหนด

Related Posts

Send this to a friend