COVID-19

‘ราชทัณฑ์’ เปิดผลการสอบสวนโรคโควิด-19 ของ ‘รุ้ง-ปนัสยา’ ระบุผลตรวจ 2 ครั้งขณะอยู่ในเรือนจำไม่พบเชื้อ

‘ราชทัณฑ์’ เปิดผลการสอบสวนโรคโควิด-19 ของ “รุ้ง-ปนัสยา” ระบุผลตรวจ 2 ครั้งขณะอยู่ในเรือนจำไม่พบเชื้อ และหลังจากได้รับการปล่อยตัว ได้ตรวจผู้ต้องขังที่ใกล้ชิด ก็ไม่พบเชื้อเช่นกัน ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อในทัณฑสถานหญิงกลาง 1,039 รายนั้นอยู่คนละแดนกับรุ้ง

วันนี้ (16 พ.ค. 64) เวลา 12.00 น. กรมราชทัณฑ์ ได้เปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง แกนนำกลุ่มราษฎรโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า บิดาและมารดาติดเชื้อโควิด-19 จากตนที่ได้รับเชื้อมาจากในเรือนจำ โดยระบุว่าผู้ต้องขังและนักโทษไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากน้อยเพียงใดในเรือนจำ

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงว่า มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จริงในหลายเรือนจำ แต่กรมราชทัณฑ์ยังคงดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งในกรณีของนางสาวปนัสยา กรมราชทัณฑ์ขอชี้แจง ดังนี้

กรมราชทัณฑ์ได้รับตัวนางสาวปนัสยา เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 โดยควบคุมภายในห้องกักโรคของแดนแรกรับ และได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ SWAB ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 ผลไม่พบการติดเชื้อ และทำการตรวจหาเชื้อครั้งที่สองเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64 ผลไม่พบการติดเชื้อเช่นกัน

จนกระทั่งวันที่ 26 เม.ย. 64 ได้อนุญาตให้นางสาวปนัสยา ลงจากห้องกักโรค (บนอาคารเรือนนอน) ลงมาอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังอื่นภายในแดนแรกรับจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 6 พ.ค. 64

ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงกลางแบ่งการควบคุมเป็น 2 แดน คือแดนแรกรับ ซึ่งเป็นแดนที่นางสาวปนัสยาถูกควบคุมตัวอยู่ มีผู้ต้องขังประมาณ 1,500 คน ได้ทำการตรวจคัดกรองผู้ต้องขัง 100% เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64 ภายหลังจากนางสาวปนัสยาได้รับการปล่อยตัวไป ไม่พบผู้ต้องขังแดนนี้ติดเชื้อ ซึ่งในจำนวนนี้ รวมถึงผู้ต้องขังที่นอนห้องเดียวกันและใช้ชีวิตใกล้ชิดกับนางสาวปนัสยา ตั้งแต่พ้นจากห้องกักโรคจำนวน 4 คนก็ไม่พบการติดเชื้อเช่นกัน

สำหรับอีกแดนหนึ่งคือแดนผู้ต้องขังเด็ดขาดที่เกิดการระบาดของโรค ซึ่งมีผู้ต้องขังประมาณ 2,900 คน ทำการตรวจคัดกรองผู้ต้องขัง 100% พบผู้ต้องขังติดเชื้ออยู่ในแดนนี้จำนวน 1,039 คน ตามที่ปรากฏเป็นข่าว และได้ย้ายผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอสร้างความเข้าใจต่อสังคมว่า กรมราชทัณฑ์ไม่ได้มีนโยบายหรือสั่งการให้ปิดบังข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานแต่อย่างใด อีกทั้งยังได้มีหนังสือกำชับให้เรือนจำและทัณฑสถานปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Related Posts

Send this to a friend