COVID-19

ศบค.มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดประชุมคกก.โรคติดต่อจังหวัดประเมินสถานการณ์เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามความเหมาะสม

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างในทุกพื้นที่

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่การไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ เพื่อรองรับการบริหารจัดการ

ด้านจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักร้อยต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดใช้งานแล้วในวันนี้ มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 280 คน ตามมาตรฐานของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมมีระบบระบายอากาศ และฆ่าเชื้อที่ปลอดภัย ทั้งนี้สามารถขยายได้สูงสุดถึง 1,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนเเรง และมีผลเอ็กซ์เรย์ปอดเป็นปกติ โดยได้มีการระดมทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลต่าง ๆ เข้ามาปฏิบัติภารกิจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนโรงพยาบาลหลักๆ สงวนไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยหนัก ที่อาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและต้องการการดูแลโดยทีมแพทย์จำนวนมาก

ขอบคุณภาพ ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Related Posts