COVID-19

นายกฯ รพ.เอกชน แจง รพ.เอกชนงดตรวจโควิดเหตุเตียงไม่พอ รัฐเตรียมเปิด รพ.สนามเพิ่ม แนะ องค์การเภสัชฯ เร่งจัดหาวัคซีนทางเลือก

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ชี้แจงถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งประกาศไม่รับตรวจโควิด-19 ว่า โรงพยาบาลเอกชน ได้มีข้อตกลงตั้งแต่ปี 2563 ว่า หากผู้ป่วยไปตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใด เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลนั้นจะต้องรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน

แต่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ทำให้เตียงสำหรับผู้ป่วย โควิด-19 ภายในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งไม่เพียงพอ และทางสมาคมฯ ได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ซึ่งรัฐบาลได้ช่วยแก้ไขปัญหาโดยให้กองทัพเร่ง เปิดโรงพยาบาลสนามภายในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่ม และในวันอาทิตย์นี้ (11 เม.ย. 64) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะมีการเปิดโรงพยาบาลสนาม จำนวน 470 เตียง

ดังนั้นหากมีเตียงสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการ หรือยังไม่มีอาการหนัก รวมจำนวน 3,000 เตียง ก็คาดว่า เตียงภายในโรงพยาบาลน่าจะเพียงพอ รวมถึงน้ำยาการตรวจเชื้อ โควิด-19 ที่จากการตรวจสอบล่าสุด ก็ยืนยันว่า มีเพียงพอต่อการตรวจโรคได้ถึง 20,000 คนต่อวัน แม้ไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ จะทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 500 คนก็ตาม ทั้งนี้ยืนยันว่า กรณีที่โรงพยาบาลเอกชนไม่รับตรวจนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐล่าช้า

นายแพทย์เฉลิมยังกล่าวถึงการจัดหาวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนว่า ขอให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) พยายามจัดหา และขึ้นทะเบียนวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ซึ่งถือเป็นวัคซีนทางเลือกให้มากขึ้น เพื่อขายต่อให้โรงพยาบาลเอกชน ได้นำมาจัดซื้อมาฉีดให้แก่ผู้ป่วย เนื่องจาก การให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้นำเข้า ถือเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด เนื่องจากบริษัทที่ผลิตวัคซีนในต่างประเทศในขณะนี้ จะขายให้กับรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้น ทำให้เอกชนยังไม่สามารถจัดซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้ นายแพทย์เฉลิม ยังยอมรับด้วยว่า ขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเอกชนยังได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึง เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอ และยังต้องฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อน

Related Posts